Kostel Svatyně Boží prozřetelnosti, Varšava

Pomocí lopat a kbelíků. V Polsku od války vyrostlo 3800 kostelů

Od konce druhé světové války vyrostlo v Polsku téměř 3800 kostelů, což je více než v jakékoliv jiné evropské zemi. Většina z nich byla postavena v osmdesátých letech navzdory komunistickému režimu. Polští věřící, kteří se na stavbách scházeli o sobotách, si poradili s nedostatkem materiálu i techniky.

 

Historii kostelů, které byly v Polsku postaveny mezi roky 1945 a 1989, představuje výstava s názvem Architektura VII. dne v pražském Centru současného umění DOX. Expozice do 22. května představí fotografie, diagramy, mapy a krátké příběhy přímo ze stavenišť kostelů.

Splněný sen architektů

Autoři projektu Iza Cichońská, Karolina Poperová a Kuba Snopek dokumentují stavby, které se vzpírají pravidelnosti příznačné pro tehdejší architekturu východního bloku. Ukazují kostely jako výsledek komunitní snahy, která se opírala o práci samotných farníků.

„Přesto vznikly gigantické a komplikované stavby. A často velmi krásné,“ pokračuje Kuba Snopek. Budování větších budov vyžadovalo nápady a spolupráci stovek lidí na stavbě. Polsko se tak v osmdesátých letech minulého století nechtěně stalo největší světovou laboratoří takzvané bottom-up architektury (architektura vznikající zdola).

Role architektů se proměnila, z technokratů sloužících vládě se stali originální stavbyvedoucí s omezenými zdroji a individuálním talentem. „Kostely znamenaly pro architekty splněný sen, kde mohli realizovat svoje nápady a experimentovat s formou,“ říká Iza Cichońská.

„Kostely často vznikaly pouze za použití lopat, kbelíků a malých míchaček, protože velké stavební stroje patřily státu a nebyly zapůjčovány pro jejich výstavbu.“

Iza Cichońská

spoluautorka výstavy

„Namísto použití továrních prefabrikátů se kostely stavěly pomalu, farníci se scházeli o sobotách, stavbě věnovali svůj volný čas a přispívali drobnými částkami. Takový kostel během výstavby prorostl do historie místní komunity, stal se místní legendou,“ upozorňuje Snopek.

Video Události v kultuře
video

V Polsku od války vyrostlo 3800 kostelů

Po zvolení Poláka Jana Pavla II. papežem v roce 1978 a po vzniku hnutí Solidarita v roce 1980 se stalo stavění kostelů kromě projevu náboženské víry výrazem odporu ke komunistickému režimu. Zejména hnutí Solidarita vyvolalo vlnu zakládání nových kostelů. Režim tyto nové stavební projekty většinou ignoroval. Od konce druhé světové války bylo v Polsku postaveno 3780 kostelů, více než v jakékoliv jiné evropské zemi.

Autoři výstavy, mladí polští architekti, se jako první začali o téma podrobně zajímat a kostely spočítali. Jejich výstava už navštívila Berlín a Londýn, po Praze se stěhuje do Bostonu.