Invalidovna v Praze-Karlíně

Lucerna, Invalidovna, boží muka. Ministerstvo navrhuje národní kulturní památky

Osmnáct nemovitostí z různé doby má šanci stát se novými národními kulturními památkami (NKP). Jsou mezi nimi pražský palác Lucerna, barokní Invalidovna nebo ďáblický hřbitov, kde leží političtí vězni. Ke stavbám, jež by požívaly nejvyšší památkové ochrany státu, by mohly přibýt také vodní elektrárna v Poděbradech, zbytky románského hradu v Chebu nebo klášter v Louce u Znojma.

Návrh na prohlášení staveb ve čtvrtek poslalo ministerstvo kultury do připomínkového řízení. Národními kulturními památky je posléze vyhlašuje vláda. Naposledy sérii devíti předmětů prohlásila NKP loni v létě, šlo o movité památky jako třeba Vyšebrodský cyklus, Madonu z Veveří, staroboleslavské palladium nebo gotické malby.

NKP tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství země, vztahuje se na ně přísnější ochrana než na kulturní památky, kterých je také mnohem více. Podobně jako u kulturních památek i u NKP je zákonem ošetřen jejich trvalý i dočasný vývoz do zahraničí a také prodej. Kulturní památky prohlašuje ministerstvo kultury, NKP prohlašuje vláda. Včetně devítky zmíněných tvoří dnes soubor NKP 306 položek.

Ministerstvo vytipovalo méně zastoupené skupiny památek

Rozšířit by je mohlo 18 nemovitostí, které ministerstvo rozdělilo do tří částí. Vytipovalo prý dosud méně zastoupené skupiny kulturních památek. Vybralo devět staveb z první poloviny dvacátého století, které dokumentují slohovou pluralitu architektonické tvorby tohoto období.

Všechny navržené stavby jsou vynikajícími díly předních architektů, stojí v materiálu připraveném pro vládu. Je mezi nimi střední škola v Mladé Boleslavi, ukázka konstruktivismu, expresionismu a art deca, postavená v letech 1922 až 1926 podle projektu architekta Jiřího Krohy.

Městské muzeum, dříve Wenkeův obchodní dům v Jaroměři je dílem Josefa Gočára z let 1910 a 1911, Městské divadlo v Ústí nad Orlicí postavil Kamil Roškot ve stylu organického funkcionalismu, dnešní Společenský dům v Opavě postavený podle návrhu Leopolda Bauera reprezentuje směřování od secese a moderny k meziválečnému klasicismu a historismu.

Druhý soubor tvoří drobné, převážně sakrální stavby, třeba boží muka nebo kapličky, které jsou významným detailem kulturní krajiny a pro svoji nenápadnost patří k nejvíce ohroženým památkám. Třetí skupinou jsou kulturní památky, které jsou navrhovány opakovaně nebo vykazují hodnoty, které byly dostatečně oceněny až v poslední době.

Mezi návrhy je třeba Chebská falc, tedy typ raně středověkého hradu, jež patří k nejzachovalejším dochovaným stavbám svého druhu v původní podobě. Blatenský vodní kanál, který pochází z let 1540 až 1544, je největším a nejzachovalejším vodní dílem spojeným s hornickou činností a zpracováním rud v české části Krušných hor.

Pražská Invalidovna je monumentálním barokním dílem podle plánu Kiliána Ignáce Dietzenhofera. Po letech bez užitku se ji stát letos neúspěšně pokusil prodat, zájem o její správu má Národní památkový ústav. Palác Lucerna v Praze spojený s rodinou Havlových nese rysy doznívající secese a nastupujícího modernismu, je jednou z prvních železobetonových staveb v Praze a známým kulturním centrem.