Ministerský audit Národní památkový ústav příliš nechválí

Praha - Státní památková péče je strnulá a Národní památkový ústav personálně nestabilní, píše se ve třísetstránkovém auditu NPÚ, který 2. prosince zveřejnilo ministerstvo kultury na svých stránkách. V dokumentu se také například konstatuje, že nefunguje oddělení církevních památek nebo že chybí oddělení cestovního ruchu. NPÚ vznikl v roce 2003, kdy se sloučily původně samostatné oblastní ústavy památkové péče. Audit stanovil osm klíčových procesů, které naplňují základ této instituce. Ve všech našel nedostatky.

Zmiňuje například určitou dvojkolejnost státní památkové péče obecně, která se promítá i do činnosti NPÚ. Třeba by také bylo sladit kvalitu památkové péče v jednotlivých regionech, jejich úroveň není totiž vyvážená. Audit také konstatuje, že by v ústavu mělo pracovat více lidí. Zmiňuje zároveň nedostatečné finanční ohodnocení současných odborných pracovníků a nedostatek prostředků na údržbu objektů ve správě NPÚ.

Audit zahrnuje také několik variant, jak dál. Některé radí zachovat NPÚ jako jednu instituci při současné změně právní formy, která by umožnila další rozvoj především části ústavu, která zajišťuje správu památek. Tři varianty mluví pro rozdělení NPÚ na dvě instituce - odbornou činnost a správu objektů a dvě varianty navrhují rozdělení NPÚ na více organizací.

Ředitelka a audit v jeden den

Výsledky auditu má ministerstvo již od února. Zveřejnilo je ve stejný den, kdy ministr Václav Jehlička jmenoval novou ředitelku NPÚ Naděždu Goryczkovou. Nová šéfka úřadu se s dokumentem teprve seznamuje.