Zemřel otec poetické vinárny Viola

Praha - Ve věku 81 let zemřel dnes v Praze editor, literární historik a bývalý dlouholetý redaktor nakladatelství Odeon Vladimír Justl. Širší veřejnosti je Justl znám především jako editor Sebraných spisů Vladimíra Holana a jako představitel poetické vinárny Viola, která spojila jeho lásku k poezii a zájem o divadlo. Justl je autorem monografií Václava Klimenta Klicpery a bratří Mrštíků, životopisu Vladimíra Holana a stovek literárně-kritických studií a knižních doslovů. Jeho editorská činnost je spjata především s dílem Vladimíra Holana, Josefa Škvoreckého a Františka Langera. Od roku 1999 působil též jako editor edice Skvosty poezie.

V druhé polovině minulého století Justl udržoval pracovní vztahy s mnoha významnými představiteli české kultury, kteří byli nuceni emigrovat. Justl také často zastupoval české literární vědce na mezinárodních sympoziích a konferencích.

V roce 2007 dostal v soutěži Magnesia Litera cenu za přínos české literatuře. Pořadatelé mu ji udělili právě za jedenáctisvazkovou edici Holanových spisů s přihlédnutím k celoživotní péči o dílo tohoto významného českého básníka.

Vladimír Justl se narodil 27. října 1928. Po vysokoškolských studiích začal pracovat jako redaktor nakladatelství Odeon, kde působil až do roku 1990. Od 60. let do roku 1992 byl uměleckým vedoucím vinárny Viola, donedávna přednášel českou literaturu na vysokých školách.

Vladimír Justl při rozhovoru ve Valašském Meziříčí v roce 1984
Vladimír Justl při rozhovoru ve Valašském Meziříčí v roce 1984