Jan Jiří Bendl: Sv. Izidor Madridský

Ve Sbírce starého umění pražské Národní galerie se tentokrát zaměříme na sochu Sv. Izidora Madridského z dílny největší osobnosti naší domácí plastiky 17. století Jana Jiřího Bendla. Po ikonografické stránce je socha raritou. Představuje španělského rolníka, který žil na přelomu 11. a 12. století, kanonizován byl v roce 1622. Socha tohoto patrona zemědělské práce a otvírače pramenů byla nalezena na půdě kostela v Budenicích a později sloužila k výzdobě jeho interiéru.

Na soše sv. Izidora Madridského je patrná pro Bendla zcela typická měkká modelace žilnatých paží i stařecké hlavy, charakteristickým způsobem nachýlené kupředu a dokončované teprve při štafírování leštěnou křídou. Na sugestivním výrazu Izidorovy vousaté tváře je dobře vidět, jak určitá jadrná lidovost nahradila vybranou ušlechtilost jen o málo starších apoštolských hlav z kostela Nejsvětějšího Salvátora.

Dílo vzniklo v samém závěru Bendlova života a představuje výrazný doklad širšího ideového kontextu, kterým se stala oslava španělského rolníka sv. Izidora z Madridu, jemuž bylo zasvěceno nově založené poutní místo v Budenicích. Okolo kostela a zámku v Budenicích se tak soustředila velmi silná lokální úcta ke svatému sedlákovi ze Španěl, jež neměla v jiných českých krajích obdoby. Více napoví kurátor Sbírky starého umění NG v Praze Tomáš Hladík.

Video Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Sv. Izidor Madridský
video

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Sv. Izidor Madridský

Tomáš Hladík je vedoucím Sbírky starého umění, oddělení českého umění. Vystudoval obory dějiny umění – historie na Filozofické fakultě UK v Praze (1978). V Národní galerii se věnuje sochařství období renesance a baroka; současně se podílel na přípravách výstav barokního umění v Čechách (Praha 2001, Lille 2002/2003, Praha 2010/2011).

Jan Jiří Bendl byl nejvýznamnější český raně barokní sochař a současně také jediný skutečný sochařský protějšek dominantní osobnosti umění 17. století Karla Škréty. Z jeho dílny pochází například sochy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze či dřevěné vyřezávané sochy apoštolů z kostela Nejsvětějšího Salvátora v Klementinu.


Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 6. května. Kurátorka Sbírky starého umění Andrea Rousová tentokrát pohovoří o obrazu Jana Rudolfa Byse s názvem Vestálka Claudie Quinta Penelope a její nápadníci. Všechny předešlé díly naleznete zde.