Pravidla zadlužení loni nesplnilo 549 obcí. Tři kraje hospodařily bez dluhu

Zákonem stanovené limity zadlužení loni překročilo 549 z celkového počtu 6253 obcí. Jde tak o meziroční nárůst o 32 obcí. Bez dluhu loni hospodařilo 3612 obcí a Jihočeský, Plzeňský a Královéhradecký kraj. Vyplývá to ze zprávy ministerstva financí, které konstatovalo, že nemuselo žádné obci ani žádnému kraji pozastavit vyplácení daňových příjmů kvůli porušení pravidel rozpočtové odpovědnosti.

Podle legislativy územní samosprávné celky hospodaří v zájmu zdravých a udržitelných veřejných financí tak, aby výše jejich dluhu nepřekročila 60 procent průměru příjmů za poslední čtyři rozpočtové roky.

Nerespektuje-li obec či kraj pravidla, ministerstvo financí může pozastavit převod podílu na daňových výnosech.

Třetím sledovaným ukazatelem je celková likvidita. Hodnota ukazatele nižší než jedna naznačuje, že obec se dostává do platební neschopnosti. Pod touto hranicí loni mělo tento ukazatel 104 obcí, meziročně o 21 méně.

Celkově je podle materiálu stav územních samosprávných celků České republiky, až na uvedené případy, stabilní a přístup jejich vedení odpovědný. Zprávu dostane vláda v pondělí k informaci.