O voličský průkaz lze žádat do 6. října, umožní volit poslance kdekoli

Do Poslanecké sněmovny budou moci lidé volit i mimo svůj volební okrsek. Potřebují k tomu ale voličský průkaz. S ním mohou přijít hlasovat do kterékoli volební místnosti v Česku i na zastupitelský úřad ČR v zahraničí. Průkaz se ovšem vydává jen na požádání a požádat je letos nutné nejpozději do 6. října.

Voličské průkazy
Zdroj: ČTK Autor: Jaroslav Ožana

Kdo chce volit jinde než v okrsku, kam spadá podle své trvalé adresy, musí včas požádat o voličský průkaz. Žádost o jeho vydání je možné podávat od vyhlášení voleb – v případě nynějšího hlasování tedy již od loňského Silvestra – až do 6. října, lhůta ovšem neskončí o půlnoci, nýbrž již v 16 hodin. Kdo chce žádost o průkaz zaslat, a nikoli ji podat osobně, musí tak učinit již do 1. října. Vyzvednout si průkaz bude možné od 23. září.

O voličský průkaz se žádá na obecním či městském úřadu (případně úřadu městské části či obvodu), kde má volič trvalý pobyt. O voličský průkaz mohou požádat i voliči zapsaní na zvláštním seznamu voličů v zahraničí, ti se ale musí obrátit na zastupitelský úřad nebo konzulát, kde se nechali zapsat.

Žádost lze zaslat nebo podat osobně. Musí v ní být jméno, datum narození a trvalá adresa voliče a také způsob, kterým chce průkaz dostat. Zaslat lze žádost v listinné i elektronické podobě (pouze datovou schránkou) do 1. října, osobně lze žádost podat ještě dalších pět dnů. Důležité je, že kdo pošle dopis, musí na něm mít ověřený podpis.

Radnice může průkaz předat osobně – buď samotnému žadateli o něj, nebo někomu jinému s plnou mocí – nebo jej zašle.

Voličský průkaz je potřeba vzít si do volební místnosti. Kdo ho má, může jít hlasovat kamkoliv a zdejší komise jej připíše do svého seznamu voličů. I když je vybaven volebním průkazem, musí se volič zároveň prokázat i dokladem prokazujícím jeho české občanství, čili občanským průkazem nebo pasem.

Zatímco občanský průkaz volební komisař po kontrole vrátí, voličský průkaz si nechá – výměnou za volební lístky a obálku. Lidé s průkazem jsou vyřazeni ze stálého seznamu ve svém okrsku, a tedy by neměli dostat lístky do schránky. Za určitých okolností je do schránky dostat mohou (protože lhůta pro jejich doručení je o den dříve než poslední termín pro žádost o voličský průkaz), ale v tom případě by si je neměl brát.

Volič s průkazem musí počítat s tím, že bude hlasovat pro kandidáty z kraje, kde je volební místnost, a nikoliv z jeho domovského kraje. Může se stát i to, že mezi volebními lístky nebude strana, kterou si vybral – ne všechny kandidují ve všech krajích.

S průkazem lze volit kdekoli v Česku, ale i v zahraničí. Je to jedna z možností, jak na zastupitelských úřadech hlasovat, určena je spíše voličům, kteří jsou mimo republiku krátkodobě, ale přesto chtějí rozhodnout o složení nové sněmovny. Kdo žije v zahraničí trvale, měl požádat o zapsání na zvláštní seznam voličů, který se uzavíral na přelomu sprna a září.