PŘEHLEDNĚ: Co už otevřelo, jak se obnovuje výuka a jak to bude s rouškami?

Vláda v dubnu schválila podrobný plán postupného uvolňování restriktivních opatření, který měl platit v případě, že se bude dařit držet šíření koronaviru pod kontrolou. Díky příznivé situaci harmonogram nakonec o dva týdny urychlila, poslední vlna rozvolňování tedy přišla 25. května. Netýká se ale úplně všeho. V plném rozsahu se třeba do července nevrátí výuka do škol.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na tiskové konferenci po jednání kabinetu ve čtvrtek 30. dubna prohlásil, že díky příznivému vývoji vláda urychlí návrat k běžnému fungování. Otevírat by se prodejny a další provozovny měly podle následujícího harmonogramu: 

Co už platí od 27. dubna 

V tento den otevřely všechny maloobchodní provozovny do 2500 metrů čtverečních. Otevření ale neplatilo pro ty obchody, které se nacházely v nákupních centrech nad pět tisíc metrů čtverečních, pokud neměly samostatný vchod z venkovních prostor.

Otevření provozoven doprovázely důležité preventivní požadavky. Patřilo mezi ně dodržování odstupů dva metry, respektive na jednoho zákazníka mělo být počítáno s nejméně 10 metry čtverečními prodejní plochy. Na místě musela být dostupná dezinfekce rukou. Nezbytné byly roušky u zákazníků i zaměstnanců. Personál mohl od konce dubna pracovat v rukavicích a rukavice byly pro klienty na vyžádání. Plochu provozovny bylo možné přehradit páskou nebo jiným vhodným způsobem, aby respektovala maximální dočasně povolený výměr.

Specifika byla i pro práci se zbožím. Nebylo povoleno zkoušení oblečení, takže se neotevřely zkušební kabinky. V případě vrácení zákazníkem v rámci reklamace musel provozovatel ponechat zboží tři dny v „karanténě“ bez použití. Uložil ho v obalu do kontejneru/krabice s nápisem „Karanténa“ a uvedenou dobu nemohl se zbožím manipulovat ani vracet ho do prodeje. Zkoušení zboží bylo umožněno od 11. května.

Fungovat mohly od 27. dubna také posilovny bez zázemí či autoškoly, otevřít směly i knihovny a vnější prostory zoologických, dendrologických a botanických zahrad. I v těchto případech bylo třeba dodržovat určitá hygienická pravidla. 

Například knihovnám ministerstvo kultury doporučilo, aby po vrácení knihy ji odložili knihovníci bokem do krabice/boxu s označením „Karanténa“, další manipulace s ní byla umožněna až po uplynutí následujících dvou dnů. Pracovníci knihoven by měli nosit rukavice při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím. U vstupu do knihovny zákazník provádí dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajišťuje provozovatel knihovny.

Ne všechny knihovny vládní možnosti na otevření využily. Například většina poboček Městské knihovny v Praze otevřela až v pondělí 4. května. Podle ředitele Tomáše Řeháka nebylo možné ze dne na den uvést knihovny do běžného provozu. Ústřední městská knihovna na Mariánském náměstí otevřela až o týden později. 

Posilovny a fitness centra se otevřely bez možnosti využití zázemí, jako sprchy a šatny. Podle ministra zdravotnictví do zákazu nespadaly toalety. Mezi hygienické požadavky na provoz patří zejména omezení kapacity při zachování principu rozestupů minimálně 10 metrů čtverečních na cvičícího, vstup a cvičení pouze se zakrytými ústy a nosem a zajištění dezinfekce strojů, nářadí a míst, kde klient prochází. Od konce dubna bylo umožněno také realizovat individuální tréninky. V sálech na stacionární skupinová cvičení bez osobního kontaktu by měla být zachována vzdálenost mezi jednotlivými cvičícími minimálně dva metry a dodržena maximální 8 cvičících plus trenér.

V případě zoologických, botanických a dendrologických zahrad zájemci o návštěvu mohou využívat výlučně on-line nákup časových vstupenek bez možnosti jejich zakoupení na místě. 

K rozvolnění opatření ohledně bohoslužeb došlo 24. dubna. Od tohoto dne se mohly konat náboženské obřady s účastí do patnácti lidí. Během nich byla ale potřeba uplatnit preventivní hygienická opatření. Účastníci museli dodržovat rozestupy,  mít vydezinfikované ruce a po dobu bohoslužby mít na ústech roušku. 

Rozvolnění opatření 27. dubna neplatilo pro provozovny, kde dochází ke kontaktu poskytovatele služby s povrchem těla zákazníka (holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solária, kosmetické, masérské, regenerační nebo rekondiční služby).

Uvolnění se netýkalo ani kaváren, lahůdkářství, vinoték, pivoték s výjimkou prodeje bez konzumace v prodejně a prodeje s konzumací přes výdejní okénko, restaurací, hospod, bufetů s výjimkou prodeje přes výdejní okénko, školních jídelen s výjimkou výdeje přes výdejní okénko mimo provozovnu a zaměstnaneckého stravování s výdejem jídla pro veřejnost  

Co platí od 11. května

Aktualizovaný vládní plán pro tento den umožnil otevření prodejen v nákupních centrech, provozoven nad 2500 metrů čtverečních mimo nákupní centrarestaurací s výdejními okénky či zahrádkami, kadeřnictví. Podle vládního harmonogramu se otevřely také venkovní prostory zámků, hradů a skanzenů a venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců

Od pondělí 11. května mohou lidé navštívit také společenské a kulturní akce, jakými jsou například kina, divadla, koncerty či cirkusy nebo také bohoslužby. Podle vládního nařízení platila maximální účast 100 lidí. Stejné číslo platilo i pro svatby, k dispozici tam ale musel být dezinfekční prostředek na ruce.

V divadlech je možné obsadit jen každou druhou řadu, v kinech by mělo dvojici diváků od dalších oddělit minimálně jedno volné sedadlo. Do muzeí, galerií a výstavních síní smí po jejich otevření jen 100 lidí současně a maximálně jeden člověk na každých deset metrů čtverečních.

V obchodech je možné zkoušet si oblečení a oděv, ale až poté, co si zákazník dezinfikuje ruce; zboží pak musí být po 24 hodin uloženo odděleně.

Výčet provozoven a akcí, pro něž vláda 11. května zrušila zákaz, uvádí kabinet na svých webových stránkách. Konkrétní podmínky, za kterých je možné znovu otevřít, shrnuje dokument ministerstva zdravotnictví. 

Co platí od 12. května

Povinnost nosit roušku už neplatí pro žáky, studenty a účastníky vzdělávání, účastníky přijímacích řízení a členů zkušebních institucí na školách, a také u účastníků státních zkoušek na vysokých školách při dodržení rozestupů nejméně 1,5 metru a maximálně 15 osobách v místnosti.

Výjimku ministerstvo přidalo také pro osoby ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou při vzdělávání nebo poskytování poradenských služeb při zachování rozestupů minimálně 1,5 metru. Roušku nemusí mít nově ani pacienti a zdravotničtí pracovníci po dobu nezbytně nutnou při poskytování péče. Týká se to například logopedů.

Výjimku už dříve dostaly například děti v mateřských školách nebo dětských skupinách, řidiči veřejné dopravy v uzavřených kabinách, členové domácnosti jedoucí v jednom autě, autisté, děti do dvou let nebo za určitých podmínek umělci provádějící autorské dílo.

Od 19. května

V pondělí 18. května vláda rozhodla, že už o den později mohou pracující v některých případech odložit roušku. Rozhodnutí platí při rizikové práci v horku definované zákonem nebo v kanceláři při dodržení odstupu dvou metrů od dalších lidí.

Přehled výjimek na stránkách ministerstva zdravotnictví.

Od 25. května 

Od 25. května jsou podle plánu v provozu vnitřní prostory restaurací a také hradů a zámků, hotely, kempy či dosud nepovolené taxislužby. Uvolněný je také provoz vnitřních prostor botanických a zoologických zahrad.

Venku je možné chodit bez roušky: Povinnost nosit je ale zůstává pro vnitřní prostory, prostředky veřejné dopravy, taxislužby a dále pro vnější prostory v případě, že se alespoň dvě osoby nacházejí ve vzdálenosti bližší než dva metry. Netýká se to členů domácnosti. Pravidla pro nošení roušek ve vnitřních prostorech by se mohla zmírnit na konci června, rozhodnuto ale ještě není.

Kabinet také povolil pořádání hromadných akcí s účastí nejvýše 300 lidí v jeden čas na jednom místě.

Video Brífink po jednání vlády 23. dubna
video

Brífink po jednání vlády 23. dubna

Zdroj: ČT24

ŠKOLY SE NEOTEVŘOU NAJEDNOU

Ministr školství Robert Plaga (ANO) řekl, že postupné otevírání bude platit i pro školy. Nejméně se počítá s návratem žáků 2. stupňů základních škol a středoškoláků nižších ročníků. 

Co už platí od 27. dubna

Vrátit se mohli studenti všech ročníků vysokých škol, a to za účelem konzultací, zkoušení, či praxe. I to má svá omezení. Při společných aktivitách jich může být maximálně pět. Mohly by se tak konat například státnice či rigorózní zkoušky. 

Povolena je také osobní přítomnost všech studentů na klinické a praktické výuce. Rovněž jsou umožněny individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury. Studenti se také mohou osobně dostavit na konzultaci nebo na zkoušení do pěti osob.

Studentům se rovněž povoluje účast na laboratorní, experimentální nebo umělecké práci zejména pro realizaci závěrečných prací v rámci bakalářského, magisterského nebo doktorského studia za přítomnosti nejvýše pěti osob.

Co platí od 11. května

Do škol se mohly v pondělí 11. května vrátit maximálně patnáctičlenné skupinky žáků základních, středních a vyšších odborných škol, kteří se připravují na přijímací, maturitní a závěrečné zkoušky. Ve stejně velkých skupinkách je možná i výuka na základních uměleckých školách a jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky, obnovil se rovněž provoz i středisek volného času.

Výuka je dobrovolná a omezena doporučením, aby se v jedné skupině učilo pouze patnáct dětí bez možnosti průběžně složení skupiny měnit. Družiny nefungují. Žáci nosí roušky, podle doporučení  povinně ve společných prostorách škol. Vedení škol musí zajistit, aby se žáci před školou neshlukovali.

Na vysoké školy se mohli vrátit studenti všech ročníků. I zde platí podmínka maximální kapacity 15 posluchačů, ale ta se nevztahuje na klinickou a praktickou výuku.

Plně obnovena je prezenční výuka ve školách při dětských domovech, výchovných a diagnostických ústavech nebo ve školách při zdravotnickém zařízení.

Podrobnosti uvádí manuál ministerstva školství.

Od 25. května

Od posledního květnového pondělí se mohou do škol vrátit žáci 1. stupně. Maximální počet ve skupině je opět omezen na 15 žáků. Vláda upozornila, že rozložení těchto skupin nebude možné měnit. 

Platí pro ně při výuce také výjimka z nošení roušek, pokud mezi sebou budou mít rozestupy nejméně 1,5 metru.

Po 1. červnu

Od prvního červnového dne začne společná část maturitních zkoušek. Didaktické testy budou studenti vyplňovat první dva červnové dny, třetí den v měsíci potom budou muset do školy ti, kdo se rozhodli absolvovat rozšířenou zkoušku z matematiky. Profilovou část ve školách doporučilo ministerstvo školství zahájit 10. června. Praktické zkoušky mohou proběhnout již před 1. červnem.

Zároveň proběhnou 8. a 9. června přijímací zkoušky na střední školy. První den přijdou ke zkouškám uchazeči o čtyřleté studium, druhý den proběhnou přijímačky na víceletých gymnáziích.