Studie našla lék, který ničí rakovinu i u dříve neléčitelných případů

Nová terapie založená na vlastní imunitě pacientů umí porazit rakovinu i u těch nejtěžších případů, které byly až doposud považované za neléčitelné. Koktejl látek popsal tým vědců z londýnského Institutu pro výzkum rakoviny (ICR) a nadace Royal Marsden NHS Foundation Trust.

Studie probíhala několik let, řada pacientů se proto mohla o své zkušenosti s léčbou už podělit s novináři. Jednoho z nich vyzpovídal britský deník The Guardian.

Sedmasedmdesátiletý Barry Ambrose dostal léčbu před čtyřmi roky, v době, kdy jej už lékaři považovali za neléčitelného. Rakovina se mu z krku rozšířila do plic a ošetřující lékař mu navrhl již jen paliativní léčbu, tedy zmírnění bolesti, která bude spojená s umíráním.

  • Termín imunoterapie zahrnuje veškeré léčebné postupy, které využívají přirozené imunitní mechanizmy, směřující k aktivaci protinádorové imunity. V některých případech mohou také sloužit k cílenému směřování léčiv do místa nádoru.

Pak ale Ambrose dostal šanci zapojit se do klinické studie spojené s novou kombinací léků. Jen několik týdnů po podání imunoterapeutického koktejlu mu lékaři oznámili, že nádor je pryč.

Nádory mizí

Vědci v tomto výzkumu zjistili, že kombinace léků nivolumab a ipilimumab vedla u nevyléčitelně nemocných pacientů s nádory hlavy a krku k rychlému zmenšování velikosti těchto tumorů. U některých z nich rakovina dokonce zcela zmizela, lékaři u nich nenanašli žádné zjistitelné známky nemoci.

Navíc se zdá, že kombinace těchto dvou imunoterapeutických léků zabírá účinně rovnou proti několika formám pokročilé rakoviny. Výsledky jiných studií kombinace léků již dříve naznačily podobný přínos pro pacienty s rakovinou ledvin, kůže a střev v terminálním stadiu.

Aby dobrých zpráv nebylo málo, vědci uvedli, že kromě zvýšení šancí na dlouhodobé přežití pacientů vyvolává tato imunoterapeutická léčba také mnohem méně vedlejších účinků ve srovnání s chemoterapií, jež se pro léčbu pokročilé rakoviny používá nejčastěji.

Vědci mírní nadšení

Tyto výsledky pocházejí ze třetí fáze klinické studie té nejvyšší kvality. Účastnilo se jí přes tisíc umírajících pacientů s rakovinou hlavy a krku. Úspěchy sice byly časté, ale nestačily na to, aby byly statisticky významné. Nicméně změny k lepšímu, které proběhly, byly klinicky nesmírně významné, uvedli vědci. Co to znamená?

Vědci sice neumí tento pozitivní vývoj opakovat často, pokud se to ale podaří, jde téměř o zázrak. Někteří pacienti žili o měsíce nebo celé roky déle a trpěli mnohem méně vedlejšími účinky. „Jsou to slibné výsledky,“ řekl pro The Guardian profesor Kristian Helin, výkonný ředitel ICR. „Imunoterapie je šetrnější a chytřejší léčba, která může pacientům přinést významné výhody,“ doplnil.

Výsledky studie ukazují, že imunoterapeutický koktejl měl výjimečně vysokou úspěšnost u skupiny pacientů, jejichž nádory měly vysokou hladinu imunitního markeru PD-L1.

The Guardian uvádí, že míra přežití u pacientů s vysokou hladinou PD-L1, kteří dostávali výše popsaný imunoterapeutický koktejl, byla nejvyšší, jaká kdy byla zaznamenána ve studii první linie léčby recidivujícího nebo metastazujícího karcinomu hlavy a krku.

Tito pacienti žili v průměru o tři měsíce déle než ti, kteří dostávali chemoterapii. Medián celkového přežití těchto pacientů byl 17,6 měsíce, což je nejvyšší průměr, jaký byl kdy u této skupiny pacientů zaznamenán.

„Navzdory nedostatečné statistické významnosti jsou tyto výsledky klinicky významné,“ dodal profesor Kevin Harrington, který studii vedl. „Budeme muset provést delší sledování pacientů, abychom zjistili, jestli můžeme prokázat přínos pro přežití u všech pacientů ve studii.“