BLOG: Věřím, že se síla přirozeného výběru nakonec neprokáže

Nechám se naočkovat. Denně dostávám několik mailů s dotazy, zda a proč, a protože těch několik mailů denně dostávám posledních několik týdnů (!) v neztenčené míře, odpovídám.

„Očkování je nepřirozené, je to ,hraní si na Boha‘, je to umělá chemická látka, co si necháme vpichovat do těla. Věřící ji musí odmítnout.“

Nemusí.

Pravda, očkování nepřirozené je a „hraní si na Boha“ to je taky. Když se nachladíte, a vezmete si acylpyrin, tak je to taky hraní si na Boha. Interferujete totiž s ději moudré přírody. Když venku prší a vezmete si deštník, je to rovněž hraní si na Boha a interferování s ději laskavé přírody a je to nepřirozené. Když vám onemocní dítě, tak s ním jdete „nepřirozeně“ k lékaři.

Použití prvního pěstního klínu byla snaha zvrátit přírodní zákony v náš prospěch, taky nepřirozená, nepřirozená v tom specifickém smyslu, jak jej užívají odpůrci vakcinace. Jenomže koncept „playing God“ je hluboce židovsko-křesťanský.

Tato dvě náboženství totiž řekla: Člověče, tady máš rozum, je to Boží dar, tak se starej, pracuj s ním, uč se, trénuj jej. Studuj, bádej, tvoř umění, skládej symfonie, maluj, modli se, tvoř, pochop vesmír. Kultivuj svůj rozum. Snaž se proměnit vesmír v dobré nebo aspoň v přijatelné místo k přebývání. Snaž se zbavit se válek i nemocí.

Jestli chcete, tak opravdu biologicky evolučně přirozené je pro člověka, aby měl deset dětí a osm z nich aby zemřelo, většinu času existence našeho druhu tomu tak nějak bylo. S nemocemi dnes umíme bojovat dvěma způsoby. Ten první je, když nemoc propukne, tak s ní něco děláme. Medikamenty, chirurgií, intervencemi, ozařováním, chemoterapií, ablací zasaženého orgánu.

Ten druhý způsob, inteligentnější, je postarat se o to, aby nemoc vůbec nevznikla. Například očkováním, které vymyslel zbožný katolík Louis Pasteur. Tu nemoc pak totiž vůbec nedostanete. Ano, očkování je snaha o vylepšení lidstva, je to druh eugeniky, ale je to zároveň něco eticky naprosto v pořádku, ba dokonce žádoucího.

  • Autor textu je římskokatolický kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora.
  • Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Tam je i předsedou akademického senátu. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.
  • Zdroj: Wikipedie

Je mi trapné to opakovat, v současné době existuje v České republice i jinde hodně nakažlivá a hodně nebezpečná nemoc, která se šíří, a pokud ji dostanete, tak vás může zabít. Když se necháte naočkovat, tak ji nedostanete. Rozhodněte se, jak chcete.

Pokud se rozhodnete se nenechat očkovat, proto, že nevěříte v existenci nemoci, nebo nechcete interferovat s ději moudré přírody, nebo že nevěříte v účinnost očkování, nebo protože jste uvěřili, že s vakcínou vám dají do těla čip, který bude ovlivňovat vaše myšlení, je to ok, jste osmnáct plus, kompetentní. Umřete, chcete-li. Je to vaše věc. Nedivte se ale, když budou vámi a pacienty vašeho ražení zaplněny nemocnice, že dostanete jen tu péči, jaká bude v té době k dispozici. To není strašení, ale následek vašeho rozhodnutí.

 „Je třeba se spolehnout na Boha, vakcinace je spolehnutí se na moudrost toliko lidskou.“

Ok, spolehněte se. Když ale jedete autem nebo vlakem nebo autobusem, tak se taky spoléháte na moudrost lidskou, přirozené je jít pěšky a bosí. Takže choďte pěšky, přestaňte brát léky, přestaňte navštěvovat lékaře, nenoste oblečení, nejezděte výtahem, spěte v přírodě, živte se tím, co nasbíráte v lese, přijměte z laskavé Boží ruky všechny nemoci a zemřete v pokoji.

Argument proti je stejný jak v předešlém bodě. Rozum je Boží dar, úkolem člověka je kultivovat svět, ve kterém se octl. Spolehněte se na Boha, a spolehněte se zároveň na rozum, dar Boží. Používání rozumu přece není proti Bohu, naopak. Že člověk může ničit přírodu a chovat se hrozně, je pravda. Jenomže kvůli tomu přece nelze odmítnout všechny výdobytky rozumu, jako je topení v zimě, oblečení, nebo vakcinace. Rozum Boží a rozum lidský, mohu-li to tak říct, musí jít vždycky v synergii.

Jak v tom starém vtipu, když chcete vyhrát v loterii, spolehněte se na Boha, modlete se a mějte víru. Krom toho je ale třeba si ještě koupit ten los.

Vakcína vznikla z lidských embryí, nelze ji proto přijmout z etických důvodů.

Předně, kdo by takové tvrzení chtěl říct, musí jej dokázat. Musí přesně ukázat metodologii vzniku vakcíny, kdy, jak, z kolika a teprve pak je možno otevřít diskusi. Ne tak, že někdo něco napíše.

Ale i pokud tomu tak je, pak jednoznačně převáží princip menšího zla. Pokud byste se chtěli, puristé, uchovat zcela neporušenými od světa, pak v globálním světě nemůžete žít. Nevědomky kupujeme zboží, které je důsledkem špatně placených dospělých nebo dětí ve třetím světě nebo bylo vypěstováno neekologicky, aniž byste to věděli, každý den děláte bezděky etické kompromisy. Každý den, já, občan České republiky, se vědomě podílím na světelném smogu a ekologické stopě a produkci energií, třeba tím, že i z mých daní se platí veřejné osvětlení dálnic.

Takže opět, rozhodněte se, jak chcete, jste dospělí lidé. Pokud zastáváte názor, že nechat se očkovat je pro vás mravně nepřijatelné, je to vaše věc. Křesťanství ale nic takového neříká, ba naopak, páté přikázání je přikázáním o ochraně života. Taky toho vašeho. Jste v situaci, kdy reálně hrozí, že onemocníte, svému onemocnění můžete zabránit, a neuděláte to. Právě páté přikázání o ochraně života zde prosím použijte. Hodnota vašeho života vychyluje váhy drtivě na vaši stranu.

„Ve vakcíně je čip, který změní DNA pacienta a ovlivní jeho chování, povahu, myšlenky.“

Kdo to říká, musí to dokázat. Musí říct jaký čip, jak se změní DNA pacienta, jak to ovlivní jeho chování. Dokud to neprokáže, platí, že tomu tak není. Z mého pohledu je tento názor čistý omyl nebo čistá lež, zatím mi nikdo nedokázal opak.

Opět, jste svobodní lidé, berte, neberte, věřte, nevěřte, umřete.

„Vakcína může vyvolat nežádoucí vedlejší účinky.“

Toto je nejinteligentnější argument proti vakcinaci. Pravdou je, že to nelze vyloučit, všechno se z pochopitelných důvodů vymýšlí, schvaluje a aplikuje v prudce zrychleném procesu. Každý den a každá dávka totiž může zachránit lidský život. Že nenastanou žádné vedlejší účinky, nebo že nastanou v řádech promile procent, nebo u nějakých skupin opět v řádech promile nebo jednotek procent, je představitelné.

Protiargument je ovšem zřejmý: berte vakcínu, pravděpodobnost je drtivě na vaší straně. Na druhé misce vah je vaše onemocnění a u některých smrt. Je tisíckrát lepší vakcínu vzít s tím malým rizikem vedlejších účinků než riskovat řádově mnohem vyšší riziko onemocnění, dlouhodobých následků onemocnění, o kterých toho zatím moc nevíme, nebo vlastní smrti. Tečka.

Na závěr. Nechat se naočkovat je tedy za současného stavu racionální rozhodnutí každého průměrně informovaného občana, na základě informací, které máme. Pro občana věřícího je to navíc rozhodnutí nejen racionální, nýbrž i rozhodnutí vyplývající z představy úcty k životu a pátého přikázání desatera. 

Věřím a doufám, že se síla přirozeného výběru nakonec neprokáže. Že se s vypětím všech sil podaří zachránit všechny. Snad. Co se naopak prokáže, je nutnost reformy školství na základním a středním stupni. Víra v kde co a především víra v to, co kdokoli jakkoli napíše na sociální sítě, už nám příště vážně může zlomit vaz.