SPD k tématu Obrana a bezpečnost

Změna koncepce a organizační struktury armády. Odmítání zpřísňování podmínek pro legální držení zbraní

Od roku 2015 došlo k zásadním změnám bezpečnostní situace v Evropě, které se dostatečně nepromítají do koncepčních a obranných dokumentů. Masovou migraci považujeme za zásadní hrozbu naší státní existence. Jedním z rizik pro bezpečnost ČR, omezujícím v podstatě schopnost bránit území a jeho celistvost, je i současný neuspokojivý stav Armády ČR. Dlouhodobě podfinancovaná armáda ztratila vlastní schopnost kapacitně a dlouhodobě zajistit územní obranu naší republiky a za svou prioritu považuje zahraniční operace. Za neuspokojivý považujeme zejména stav přípravy záloh v případě mobilizace. Požadujeme změnu koncepce a organizační struktury armády, snížení počtů osob v civilně-správní části ministerstva a jemu podřízených složek. Zavedeme osmitýdenní základní vojenský výcvik pro muže a ženy, který lze na základě čestného prohlášení odmítnout. Chceme rozšířit vojenskou spolupráci států V4. Odmítáme zpřísňování podmínek pro legální držení zbraní ze strany EU.