ČSNS k tématu Zdravotnictví

Vybudovat národní podnik pro výrobu generických léčiv, sloučit zdravotní pojišťovny do jedné, zachovat státní nemocnice, zrušit poplatky

Zřídíme národní podnik pro výrobu generických léčiv, který bude v majetku státu a bude se zabývat výrobou generických léčiv pro bezplatnou léčbu v rámci zdravotní péče garantované státem. Pokud stát ústavou garantuje lékařskou péči, musí mít i své vlastní prostředky, kterými ji poskytne.

Všechny zdravotní pojišťovny sloučíme do jedné organizace, která bude státní, podřízena ministerstvu zdravotnictví a bude se zabývat pouze přerozdělováním peněz ve zdravotnictví, nebude vytvářet zisk. Části zdravotního pojištění placené zaměstnancem a zaměstnavatelem se sloučí do jedné sazby, která se nebude nazývat pojištění, ale zdravotní odvod. Zrušíme regulační poplatky ve zdravotnictví. Krajské a fakultní nemocnicezůstanou v majetku státu a nebudou privatizovány. Léčiva budou nemocnice přednostně nakupovat od státního výrobce.