Začala oprava otrokovického mostu. Potrvá do října

V pondělí začala v Otrokovicích na Zlínsku oprava mostu přes železniční trať v ulici Nadjezd. Vyžádala si celkovou uzavírku mostu, motoristé tak nemohou využívat hlavní trasu do části Baťov a musí jet po objízdných trasách. Po jiné trase jezdí také autobusy městské hromadné dopravy i linkové autobusy. Práce na obnově mostu jsou naplánované do října letošního roku, uvedl vedoucí odboru rozvoje města František Žák.

Most je v havarijním stavu, na jeho opravu je v letošním rozpočtu města vyčleněno zhruba 126 milionů korun, radnice dostala 118 milionů korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

„Jde o celkovou rekonstrukci všech částí mostu, který je dlouhý téměř 150 metrů, má sedm polí. Práce budou zahájeny odstraněním dosavadní vozovky, aby se umožnil přístup k nosným konstrukcím mostu,“ uvedl Žák. Nosnou konstrukci každého pole tvoří dvanáct betonových nosníků se spárovou deskou, která bude také odstraněna.

„Nosníky pak budou ošetřeny a na nich provedena nová spřažená deska s konzolami,“ uvedl Žák. Stavebníci budou pracovat i na sloupech a na základech, které rekonstruují a doplní novou hydroizolací. Na mostu poté udělají nové chodníkové římsy, izolace a sytém odvodnění. „V závěru prací bude obnovena vozovka a dopravní značení,“ dodal Žák.

Kvůli uzavírce jedou autobusy městské hromadné dopravy na Baťov po výlukové trase, a to po ulici Komenského, přes světelnou křižovatku směrem na obec Tlumačov, přes nadjezd nad železnicí na hranici katastrů Otrokovic a Tlumačova v lokalitě Skály, kolem vodní nádrže Štěrkoviště a po třídě Tomáše Bati do Baťova. Přemístila se také zastávka Nadjezd a zrušena byla zastávka U Dřevnice.

Těžká nákladní auta musejí přes Objízdnou ulici

Uzavírka mostu ovlivnila i linkovou autobusovou dopravu. „Doporučuji cestujícím, kteří využívají k přepravě dopravce ČSAD Uherské Hradiště, ČSAD Vsetín, KRODOS BUS a HOUSACAR, aby si výše uvedené spoje vyhledali na idos.cz, kde si v sekci ‚spoje‘ a následně ‚maska‘ zadají číslo spoje a tam zjistí bližší informace o časech odjezdů a místech zastávek,“ uvedla vedoucí dopravně-správního odboru Renáta Krystyníková.

Objízdná trasa kolem Štěrkoviště je stanovena také pro vozidla do dvaceti tun, naopak nákladní vozidla nad dvacet tun mají stanovenu trasu přes Objízdnou ulici. Na křižovatce silnice I/55 při výjezdu na Tlumačov je provoz zachován, stejně tak je možné odbočit na přivaděč dálnice D55.