Růst mezd začal ve druhém pololetí 2018 zpomalovat, ukázal průzkum

Mzdy na českém pracovním trhu ve druhém pololetí loňského roku navzdory kritickému nedostatku zaměstnanců začaly zpomalovat růst. Tento vývoj bude pokračovat i v letošním roce. Vyplývá to z průzkumu personálně-poradenské společnosti Hays, který vznikl vyhodnocením sedmi tisíc pracovních nabídek a rozborem dat poskytnutých více než 20 tisíci uchazeči o pracovní místa.

„Mzdy napříč odvětvími rostly zejména v posledních dvou letech významně. Některé sektory reagovaly na změny na trhu později, a proto lze další navyšování očekávat i v průběhu roku 2019. Na druhou stranu, některé obory již pokračující růst mezd nepodporují, dokonce omezují, jejich současná výše se přiblížila maximu,“ uvedl ředitel Hays pro ČR a Rumunsko Ladislav Kučera.

Tento trend byl zaznamenán i ve vysoce exponovaných oborech, jako jsou informační technologie. Tam zejména ve druhé polovině roku 2018 výrazně zpomalil růst mezd a obdobný stav se očekává i v letošním roce.

Co bylo (je) hlavním důvodem změn zaměstnání
Zdroj: Hays

„I v mnoha dalších oborech pozorujeme tendenci zaměřit se v budoucím období spíše na benefity. Proti tomu lze očekávat další růst mezd na pozicích s nižší potřebou kvalifikace nebo v maloobchodu,“ uvedl. Vedle toho plánované zvýšení platů ve státní sféře se podle něj může promítnout také do ohodnocení některých profesí soukromého sektoru.

O kolik procent přibližně vaše mzda narostla (rok 2018)
Zdroj: Hays

I lidé bez zkušeností mají stále velkou šanci na dobrou práci

Kvalifikovaných odborníků s praxí je nedostatek, trh tak nadále zůstává otevřen uchazečům bez zkušeností. Podíl studentů vysokých škol bez pracovní praxe se však stále snižuje. Obory vytížené extrémní poptávkou, jako například informační technologie, si již s lokálním trhem nevystačí a obrací se stále častěji do zahraničí, podotkl Kučera.

Největším nedostatkem personálu trpí stále průmysl, výroba a informační technologie. Poptávka rostla v roce 2018 ve všech odvětvích, firmy se častěji spoléhají na zahraniční uchazeče. To se netýká pouze personálu na nekvalifikované pozice. Zaměřují se také na české vysoké školy. 

Jste aktuálně se svým ohodnocením spokojeni?
Zdroj: Hays

Firmy bojují s nedostatkem zaměstnanců různými způsoby, jde například o nákladné náborové kampaně v médiích, intenzivní komunikaci na sociálních sítích, investice do zlepšení pracovního prostředí a podmínek pro práci.

Podle Kučery je patrný odklon uchazečů od klasické tištěné i on-line inzerce, nábor se tak přesouvá na sociální sítě. Řada společností v minulém roce významně investovala do propagace firmy jako perspektivního zaměstnavatele, dodal.

Průměrná hrubá mzda v České republice se loni ve třetím čtvrtletí podle Českého statistického úřadu meziročně zvýšila o 2458 korun na 31 516 Kč. Nominální nárůst tak činil 8,5 procenta. Reálně po zahrnutí růstu spotřebitelských cen byla mzda vyšší o šest procent.

Co vám aktuálně na vaší práci nejvíce chybí, co byste ocenili?
Zdroj: Hays