Soud musí neprodleně rozhodnout v případu pacientky, která chce proplácet léčebné konopí pojišťovnou

Reportáž: Ústavní soud o léčebném konopí (zdroj: ČT24)

Ústavní soud částečně vyhověl stížnosti pacientky, která trpí roztroušenou sklerózou a domáhá se po Všeobecné zdravotní pojišťovně proplatit léčebné konopí. Uložil Městskému soudu v Praze, aby nepokračoval v průtazích a neprodleně jednal a rozhodnul. Přijde-li spravedlnost pozdě, je to podle ústavních soudců totéž, jako by byla odmítnuta.

Martina Kafková trpí roztroušenou sklerózou a je odkázána na pomoc třetích osob. Vyzkoušela už mnoho léčebných prostředků, ale úlevu jí přináší pouze léčebné konopí podávané formou inhalace, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Běžné léky jí nejen neposkytují úlevu od bolesti, ale naopak způsobují další potíže, jako například odvápnění kostí nebo nechutenství.

Jediným příjmem pacientky je invalidní důchod, ze kterého náklady spojené s užíváním léčebného konopí nezaplatí. Požádala proto Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o úhradu léčby, ale neúspěšně.

Obrátila se proto se správní žalobou na Městský soud v Praze, který rozhodnutí zrušil a vrátil věc pojišťovně k dalšímu řízení. Pojišťovna odmítla léčebné konopí uhradit s poukazem na to, že nemocná nevyužila všechny dostupné léčebné prostředky. Žena se znovu obrátila na městský soud, ale ten doposud ve věci nerozhodl.

Pacientka se ocitla v bezvýchodné situaci

Bezradná pacientka proto podala ústavní stížnost. Podle svých slov se nachází v bezvýchodné situaci a v důsledku průtahů v řízení jí hrozí vážná a neodvratitelná újma v podobě protrpěné bolesti a pošlapané lidské důstojnosti.

„Městský soud v Praze za celý loňský rok, kdy k němu stěžovatelka podala druhou správní žalobu, vyřešil pouze otázku místní příslušnosti, řízení nařídil až poté, co se na něj obrátil Ústavní soud s žádostí o zprávu o stavu řízení,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

O úhradě pojišťovnou ústavní soudci rozhodnout nemohou

Ústavní soud se zabýval pouze částí stížnosti týkající se průtahů a nařídil městskému soudu, aby neprodleně rozhodl. „Přijde-li spravedlnost pozdě, je to totéž, jako by byla odmítnuta,“ řekl soudce zpravodaj Jaromír Jirsa.

Vedle stížnosti na průtahy v jednání, ve které jí soudci vyhověli, pacientka žádala také, aby Ústavní soud rozhodl o hrazení léčebného konopí z veřejného zdravotního pojištění. „V této fázi je to úkolem obecných soudů. Nebylo shledáno, že by věc svým významem podstatně přesahovala vlastní zájmy stěžovatelky,“ vysvětlil soudce zpravodaj.

Víc než polovina pacientů z finančních důvodů léčbu ukončila

Léčebné konopí legislativa povolila v roce 2013, prvních několik let ale nebylo příliš dostupné. Nyní se mohou pacienti dostat díky lékařskému předpisu k levnějšímu českému a dražšímu zahraničnímu konopí. Loni ho měly předepsány přes čtyři stovky pacientů.

Lékaři marihuanu předepisují například lidem s roztroušenou sklerózou, rakovinou či AIDS. Někteří pacienti si stěžují na to, že povolená měsíční dávka není na jejich obtíže dostatečná. Podle dotazníku mezi lékaři, kteří konopí předepisují, asi šedesát tři procent z těch, kdo léčbu ukončili, skončilo z finančních důvodů.

  • 2015 – 30
  • 2016 – 130
  • 2017 – 125
  • 2018 – 447

Průtahy soudů se odrážejí v důvěře občana ve stát

Ústavní soud se nepřiměřenou délkou řízení mnohokrát zabýval. „Nepřiměřená délka řízení se přímo odráží v důvěře občana ve stát, jeho instituce a v právo. Časový horizont, v němž se účastníkovi dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení,“ stojí v nálezu Ústavního soudu.

Protože je městský soud odpovědný za průtahy v řízení, se kterými jsou spojeny i náklady na zastoupení stěžovatelky v řízení o ústavní stížnosti, ve kterém byla úspěšná, a vzhledem k jejím osobním a majetkovým poměrům, Ústavní soud uložil městskému soudu, aby stěžovatelce zaplatil na náhradě nákladů řízení přes dvanáct tisíc korun.