V Česku výrazně přibylo mláďat sýčků. Nárůst způsobilo přemnožení hrabošů

Asi o třetinu více mláďat než loni vyvedly letos páry kriticky ohrožených sýčků obecných v Česku. V hlavní oblasti výskytu těchto malých sov v severních Čechách napočítali odborníci z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců Akademie věd letos 95 mláďat sýčků, což je zatím nejvíc za celou dobu, po kterou ornitologové populaci sledují. Sýčkům se podle expertů dařilo díky přemnožení hrabošů, kteří jsou hlavní potravou mladých ptáků.

„Sýčci běžně mívají tři až pět mláďat, ale my jsme letos objevili pět snůšek se šesti mláďaty a jednu snůšku se sedmi mláďaty,“ popsal situaci hlavní koordinátor ochrany sýčků z České společnosti ornitologické a Ústavu biologie obratlovců Martin Šálek.

Sýčkům se dařilo podle vědců paradoxně díky přemnožení hrabošů, které naopak poškodilo sklizeň na polích. „Při kontrole budek jsme zjistili, že sýčci měli velké zásoby hrabošů. V jedné budce jsme jich napočítali dokonce 21. Sýčci ze silného hrabošího roku těžili opravdu významně,“ uvedl Šálek. Za jejich vymíráním stojí podle odborníků intenzivní zemědělství spojené s úbytkem velkého hmyzu, kterým se tito ptáci živí. V Česku nyní zbývá asi posledních 100 párů těchto sov.

Jak pomůže populaci sýčků letošní hojný počet mláďat, ukážou až další roky. Jen malá část mláďat se totiž dožije následujícího roku, kdy už se mohou stát rodiči. „Tato malá sovička často umírá pod koly aut nebo v technických pastech, jako jsou napáječky pro dobytek, komíny, roury či sudy s vodou, kde se mohou sýčci utopit. V takových pastech hyne třetina sýčků, u kterých známe příčinu úmrtí,“ sdělil terénní pracovník ochrany sýčků z České společnosti ornitologické Miroslav Bažant.

Sýčci potřebují budky

Ornitologové se snaží sýčky ochránit třeba jednáním se zemědělci o šetrnějším hospodaření, odstraňováním pro sýčky nebezpečných předmětů nebo vyvěšováním speciálních budek. „Původně sýčci hnízdili v dutinách starých stromů. Teď už je najdeme výhradně v blízkosti lidí, většinou na farmách,“ uvedl Šálek. „Tam, kde sýčci jsou, pro ně vyvěšujeme speciální budky, které jsou bezpečné před predátory, jako jsou kuny a kočky. Letos v budkách sýčci vyvedli 71 mláďat, což jsou tři čtvrtiny ze všech zjištěných. To je ohromný ochranářský úspěch a také ujištění, že cílená ochrana sýčků má význam,“ doplnil.