Polovina lidí s duševní nemocí se potýká i s dalším psychickým nebo tělesným problémem

Až polovina lidí s duševní nemocí se potýká i s další psychickou či tělesnou chorobou. Ukazují to průběžné výsledky historicky největší tuzemské studie, kterou zpracovávají vědci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) ve spolupráci se společností Krka ČR.

Podle studie byla zjištěna další souběžná duševní porucha až u téměř poloviny pacientů léčených s depresí a s úzkostí a téměř u třetiny pacientů léčených se schizofrenií.

„Nejčastější souběžnou duševní poruchou u mužů s diagnózou schizofrenie byly poruchy způsobené užíváním návykových látek, u žen byly nejčastěji zastoupeny úzkostné poruchy. U mužů i žen s depresivní poruchou byla nejčastější souběžnou duševní poruchou některá forma úzkostné poruchy,“ popsala vedoucí projektu Barbora Kohútová z NUDZ.

Nejčastější problémy: hypertenze a obezita

Lidé s duševním onemocněním také častěji trpí vysokým krevním tlakem, obezitou a poruchami činnosti štítné žlázy. Souběžné tělesné onemocnění bylo zjištěno také zhruba u poloviny pacientů.

„Přibližně polovina pacientů se schizofrenií trpěla alespoň jednou souběžnou tělesnou poruchou (48 %), přičemž u žen byl výskyt vyšší. Pětina pacientů pak trpěla dvěma a více tělesnými onemocněními (21 %), výskyt více souběžných nemocí rostl s věkem. Mezi pacienty s depresivní poruchou byla zjištěna další tělesná nemoc u 59 %, s podobnými výsledky u žen i mužů, u třetiny pacientů (33 %) pak byly zjištěny dvě a více nemoci. V případě pacientů s generalizovanou úzkostnou poruchou byl výskyt tělesných komorbidit 53 %, bez rozdílu mezi pohlavími. Souběh více tělesných nemocí byl zjištěn u 24 %,“ vypočítává doktorka Kohútová.

„Přítomnost dalšího souběžného onemocnění má mimo jiné i vliv na léčebný postup. Při volbě léčby vhodné pro pacienta je třeba zohlednit jeho celkový zdravotní stav, tedy nejen primární onemocnění, pro které je pacient u daného specialisty léčen, ale také další onemocnění a poruchy, kterými nemocný trpí,“ dodala Kohútová.

Odborníci studii spustili loni v červnu. Její název zní Komorbidita pacientů s diagnózou schizofrenie, depresivní poruchy generalizované úzkostné poruchy a neuropatické bolesti (COSMOS). Slovo komorbidita označuje právě výskyt dalšího souběžného onemocnění.