Nejsou jen dvě cukrovky, vědci nově popsali pět typů. Objev vysvětluje, proč někdy léčba nezabírala

Cukrovkou trpí v Česku přes 800 tisíc lidí. Přesto o této nemoci víme jen málo, ukazuje nový evropský výzkum.

Už od základní školy se učíme, že existují dva druhy cukrovky. Nový výzkum ale ukazuje, že ve skutečnosti by mohlo být cukrovek vznikajících v dospělosti až pět. Podle autorů studie zveřejněné v odborném časopise Lancet Diabetes and Endocrinology by se měl pohled na cukrovku přehodnotit.

Zpráva ukazuje, že všech pět druhů cukrovky se od sebe po genetické stránce liší; mají mnoho menších i větších odlišností i funkčně – odlišují se například tím, v jakém věku se nejčastěji projevují, nebo mírou rizika a komplikací pro člověka.

Cukrovka v ČR
Zdroj: Česká diabetická asociace

Vědecký tým uvedl, že tento objev vrhá nové světlo na to, proč některé druhy cukrovky lépe odolávají léčbě – jsou zkrátka po genetické stránce odlišné. Nový objev by mohl pomoci lépe identifikovat typy cukrovky, při nichž je léčba komplikovanější – a ve vzdálenější budoucnosti by dokonce mohl vést k lépe cílené léčbě.

„Myslím, že pro pacienty to bude znamenat více individuální terapii a v důsledku lepší kvalitu života,“ uvedl Leif Groop, profesor medicíny na Lundské univerzitě, který tento výzkum vedl.

Dvě cukrovky?

V současné době se cukrovka (její oficiální název je úplavice cukrová) dělí jen na dva základní druhy poruch metabolizmu sacharidů: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stadiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Kromě toho existuje několik dalších poruch, které se mezi cukrovky řadí, například těhotenský diabetes nebo několik vzácných nemocí.

Podle nové studie z Lancetu je ale toto dělení příliš jednoduché a neodráží příliš realitu. Lékaři analyzovali informace o téměř 9000 pacientech, jimž ve Švédsku diagnostikovali cukrovku – informace pocházely ze švédských lékařských databází. Výsledky si pak ověřovali na dalších třech databázích pacientů ze Švédska a Finska.

Pořádek v cukrovkách

Vědci naznačují, že cukrovka typu I a jedna autoimunní forma cukrovky se dají pokládat za jeden typ, jemuž teď říkají těžká autoimunní cukrovka. Ale to, co se doposud označovalo za cukrovku druhého typu, jsou ve skutečnosti čtyři různé kategorie.

Vědci o nich zatím zjistili jen několik základních informací, hodlají je však nyní studovat detailně, aby mohli přijít s účinnějšími metodami léčby.