Spor o užívání síně na zámku Peruc rozřešil soud. Majitelka památky musí prostor zpřístupnit galerii

Okresní soud v Lounech v pondělí rozhodl, že je majitelka zámku Peruc Dominika Matušová povinna do šesti měsíců od nabytí právní moci rozsudku zpřístupnit a umožnit Galerii Benedikta Rejta (GBR) užívat Pamětní síň malíře Emila Filly, která na zámku sídlí. Tři místnosti podle soudkyně náleží majitelce, galerie je neužívala. Rozsudek není pravomocný.

V prostorech, kde kubistický malíř pobýval, mají být podle darovací smlouvy z padesátých let minulého století umístěny jeho obrazy. Majitelka zámku se zavázala, že po rekonstrukci budovy předá prostory zpět do třicátého června 2018, dosud se tak nestalo. GBR, která je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, majitelku žalovala a domáhala se tak práva na užívání síně.

GBR by v případě, že nabyde rozsudek právní moci, měla užívat devět místností a terasu pro účely provozování Galerie Emila Filly. „Žalovaná je povinna zdržet se jednání, kterým by žalobkyni v užívání bránila,“ řekla soudkyně Eva Vyskočilová. Matušová musí umožnit i přístup ke schodišti, kterým se do síně vchází.

Devět místností galerii, tři majitelce

GBR má podle pondělního rozhodnutí rovněž právo odebírat na vlastní náklady energii a vodu. Tři místnosti podle soudkyně náleží majitelce zámku a GBR jí nesmí bránit v jejich užívání a přístupu. Důvodem podle soudkyně je, že místnosti nebyly užívané pro potřeby galerie.

Právní zástupce galerie požadoval, aby byla síň galerii vrácena do 15 dnů od vyhlášení rozsudku. Vyskočilová v pondělí řekla, že lhůta by byla nereálná. „Ten rozsudek by byl žalobkyni (GBR, pozn. red.) málo platný, protože by se neměla de facto kam vrátit,“ řekla soudkyně.

Matušová se chce s galerií soudit dál, nové řízení by se mělo týkat zrušení věcného břemene. Vyskočilová uvedla, že soudní jednání bude nařízeno, až bude uzavřen první spor. Ředitelka GBR Kateřina Melenová sdělila, že s majitelkou zámku jednají o smíru. Galerie Emila Filly podle ní bude na stejném místě, tedy v jižním křídle zámku. Proti pondělnímu rozsudku se odvolávat nebude, tři místnosti, které soud organizaci nepřiznal, podle ní nebudou v provozu Galerie Emila Filly bránit.

Filla pobýval na zámku po druhé světové válce a tvořil tam do své smrti. Umístění děl kubistického malíře na Peruci je podmínkou darovací smlouvy z roku 1956. Manželka umělce Hana Fillová tehdy s touto podmínkou převedla na stát část rozsáhlého Fillova díla, vybavení ateliéru i letního bytu na zámku, kde malíř pobýval v letech 1945 až 1953.