Před dvaceti lety Čína zakázala hnutí Fa-lun-kung. Jeho členy posílala na převýchovu a zavírala

Fa-lun-kung, populární tělesné a meditační cvičení s kořeny v buddhismu a taoismu, vzbuzuje nebývalou pozornost již od svého vzniku v roce 1992. V relativně krátké době si jej po světě oblíbily miliony lidí. V Číně, odkud duchovní systém pochází, jej 20. července 1999 úřady zakázaly a jeho stoupenci jsou od té doby tvrdě pronásledováni.

Video Události
video

Události: Meditačním cvičením v 90. letech podlehly desítky milionů Číňanů

Bezprostředním důvodem k postavení hnutí Fa-lun-kung mimo zákon byla mírumilovná demonstrace zhruba deseti tisíc jeho přívrženců před vládním komplexem v Pekingu v dubnu 1999, na které požadovali oficiální uznání pro své duchovní hnutí. Po skončení manifestace se protestující pokojně rozešli.

Nevšední událost překvapila samotné vládní kruhy. Poprvé od studentských demonstrací v roce 1989 se lidé postavili v takovém měřítku na odpor. Zaskočení komunisté v hnutí rozpoznali vážnou politickou hrozbu, která s nimi soupeří o masy, a dosavadní vstřícný postoj k jeho aktivitám od základu přehodnotili.

„Když vidíte, jak velké množství lidí praktikuje svoje svobody, svobodné myšlenky tím, že si zvolí, co mají rádi, to je základní věc, které se Komunistická strana Číny bojí,“ říká mluvčí Fa-lun-kung v Hongkongu Kwok-hung Hui.

Propouštění z práce i převýchova

Tehdejší prezident Ťiang Ce-min ve výnosu zakazujícím činnost Fa-lun-kung pranýřoval členy hnutí za nezákonné aktivity, šálení lidí, podněcování nepokojů a další nezákonné činy. Policie pozatýkala stovky praktikujících a zahájila vyšetřování, zda sekta není ve spojení se „zahraničními silami snažícími se destabilizovat čínskou společnost“.

Prostřednictvím státních médií úřady hnutí nejprve očernily a nechaly z práce propustit ty stoupence Fa-lun-kungu, kteří se písemně odmítli vzdát své praxe. Na nejzatvrzelejší odpůrce pak čekala několikaletá převýchova v pracovním táboře nebo pobyt ve vězení.

Postihům neušli ani příbuzní obětí. Jen v období od srpna do listopadu 1999 zadržely čínské orgány podle hongkongského Informačního střediska pro lidská práva a demokratické hnutí více než 35 tisíc jeho vyznavačů.

„Komunistická strana Číny je ateistická, takže nesnese lidi, kteří věří v Boha. Možná také žárlí, protože my opravdu můžeme přinést společnosti dobro a oni ne,“ říká Kwok-hung Hui.

Co je Fa-lun-kung?

Základem metody Fa-lun-kung je soustava pěti předepsaných cviků, které vycházejí ze starobylého tělocvičného systému čchi-kung, který v 90. letech nadchl desítky milionů Číňanů. Cvičení kombinuje s mravní a duchovní naukou.

Cvičení se provádí pomalými, vědomými pohyby zároveň s řízením dechu a je doplněno o principy pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Pro většinu praktikujících, kterých je na světě údajně přes sto milionů (mimo Čínu existují početné komunity v Kanadě, Švýcarsku, Rusku a USA), je nauka pouze prvkem životního stylu, který vede k udržení fyzické kondice a upevňování charakteru.