Švýc. dem. k tématu Kultura

Kultura by měla být rozvíjena, kultivována a financována především na lokální úrovni.

Hnutí Švýcarská demokracie požaduje: Zrušení ministerstva kultury a převedení jeho kompetencí na kraje. Reformu financování kultury a ukončení financování institucí s kulturními programy degradujícími naši kulturu (viz dehonestace Ježíše a české vlajky v Brně). Upřednostnit místní tradiční kulturu před mezinárodními a pro občany těžce dosažitelnými, prestižními kulturními projekty.
Rozvoj a kultivaci kultury nejen v každé rodině, ale i ve školách, institucích, veřejně, sdílením názorů, postojů, a přirozenou, legitimní tvorbou pravidel lidské pospolitosti. Tvořit kulturu národa na základě mravních a morálních pravidel, které budou platné i pro divadlo, literaturu, hudbu, výtvarná umění, praktická a umělecká řemesla, filosofii atp. Systém trvaleji snesitelného soužití občanů, právní řád, uspořádání státu pro blaho občanů ČR, který bude součástí kultury. Rozhodování o podpoře kultury přímo občany.