SPOLU k tématu Covid-19

Už žádné plošné zákazy. Lidé si zaslouží znát cestu, která umožní návrat naší země do stavu, v jakém jsme ji znali před epidemií.

Odmítáme další zavádění jakýchkoliv plošných zákazů. Podporujeme 100% proočkovanost rizikových skupin nejen za účelem zabránění úmrtí na Covid-19, ale také dalšímu přetížení jednotek intenzivní péče. V české populaci pak musíme dosáhnout co nejvyšší proočkovanosti nejen pro dosažení kolektivní imunity, ale též pro snížení rizika nových mutací a konečně zabránění dlouhodobým komplikacím.
Dále prosadíme dokonalé trasování a testování včetně sekvenování. Budeme požadovat, aby veškerá komunikace státní správy s veřejností na téma Covid-19 byla jasná a srozumitelná. Nad rámec testování i očkování budeme prosazovat, aby stát uznával jako jejich ekvivalent také dostatečné hodnoty protilátek.
Během pandemie se také ukázal význam krajských hygien. Postaráme se o to, aby byly v budoucnost moderní, digitalizované a připravené. V neposlední řadě vytvoříme jasně definovaný a veřejně známý poradní sbor vlády, který bude zastupovat nejenom odbornou lékařskou společnost, ale také akademické a vědecké instituce. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.