SPOLU k tématu Zahraniční politika

Budoucnost Česka je v EU a NATO, aktivní a důstojná zahraniční politika, 2 % HDP na obranu do roku 2025, podpora lidských práv ve světě.

Posílíme naše institucionální a expertní zázemí ve vztahu k Německu, zároveň však budeme pokračovat ve strategické spolupráci ve V4. Dále se přihlásíme ke spolupráci v rámci Trojmoří. Budeme také rozvíjet tradiční strategické partnerství s Izraelem, zejména v oblasti bezpečnosti, vědy, výzkumu a inovací.
Posílíme též exportní možnosti ČR na stávajících i nových trzích, a to i mimo evropský kontinent. Co se EU týče, profesionálně a zodpovědně připravíme předsednictví České republiky na podzim 2022. Každý člen vlády bude ovládat alespoň jeden cizí jazyk, kterým se bez problému domluví. Dále zlepšíme schopnost ucházet se o prostředky z jiných „nenárokových“ kapitol rozpočtu EU a nasměrovat je do projektů v oblasti vědy, výzkumu a technologických inovací. EU poskytuje rámec i pro naši bezpečnost, především v oblasti boje s organizovanou kriminalitou, terorismem a zajišťováním stability na evropských hranicích. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.