NE Urza k tématu Zahraniční politika

ČR by měla rušit obchodní bariéry a cla (i jednostranně); naopak by neměla uvalovat ekonomické sankce či se účastnit vojenských misí krom jednoznačně obranných.

Česká republika by měla usilovat o zrušení veškerých obchodních překážek i cel se všemi zeměmi světa; a to i tam, kde není možné dosáhnout reciprocity – v takovém případě by měla rušit cla i jednostranně.
Cla a další obchodní bariéry sice mohou pomáhat podnikatelům v určitém odvětví, avšak omezují konkurenci a deformují trh, čímž zvyšují ceny a snižují kvalitu zboží pro koncové spotřebitele.
Ekonomická věda jednoznačně popisuje škodlivost cel již minimálně 150 let od dob ekonoma Frédérica Bastiata; lze dokonce ukázat, že i v případě, kdy druhá strana odmítá spolupracovat, je ekonomicky výhodnější alespoň jednostranné zrušení obchodních překážek. Ze stejných důvodů by ČR neměla na nikoho uvalovat žádné ekonomické sankce – jejich vliv na politiky je beztak pramalý; jen poškozují obyčejné lidi v obou zemích. Jediný důvod, proč politici v tomto ekonomy neposlouchají, spočívá v populismu; ten totiž představuje „výherní strategii“ v demokratickém zřízení.
ČR by se neměla účastnit vojenských misí, nejedná-li se o zcela zjevně a jednoznačně obrannou válku; něco podobného se nedá říct například o dvacetileté válce v Afghánistánu bez jakéhokoliv rozumného výsledku a řadě dalších konfliktů.