NE Urza k tématu Spravedlnost a stav justice

V ČR platí přes dva miliony právních norem. Není tu ani jeden jediný člověk, jenž by je všechny znal; přesto se jimi všichni musíme řídit a neznalost neomlouvá.

Oddělení analýz státu Ústavu státu a práva Akademie věd ČR v roce 2010 odhadlo počet aktuálně platných norem v České republice na 1 600 000. Přitom v roce 1990 to bylo „jen“ 500 000, přičemž jejich počet rovnoměrně rok od roku stoupal. Na základě tohoto trendu se nyní odhaduje, že aktuálně máme už přes dva miliony platných zákonů, norem, vyhlášek, předpisů a nařízení.
To je důsledkem extrémně nebezpečného celospolečenského trendu; ten nám velí řešit veškeré problémy státními regulacemi prosazovanými prostřednictvím stále nových a nových zákonů. Vzniká legislativní džungle a extrémní právní nejistota, ve které si nemůže být nikdo jist, zda náhodou neporušuje zákon.
Málokdo si uvědomuje, že s každým legislativním zásahem do našich životů jsme o krůček blíže totalitě. S tou totiž nemusí nezbytně nutně přijít diktátor; totalita může vzniknout i v demokracii, rozhodne-li se většina, že stát má zasahovat do prakticky všech aspektů našich životů.
Řešením je tento trend zastavit a zvrátit; přestaňme konečně používat zákony jako univerzální řešení všech problémů světa. Současně platné regulace je třeba postupně rušit.