NE Urza k tématu Zdravotnictví

Stát by se měl vzdát monopolního postavení ve zdravotnictví a umožnit vznik neregulované konkurence. Zdravotní pojištění by mělo být oboustranně dobrovolné.

České zdravotnictví je bohužel socialistické a centrálně plánované – chybí v něm tržní ceny, reálná konkurence i dobrovolnost. Centrální plánování nedokáže efektivně alokovat zdroje; což ve zdravotnictví stojí životy.
To, co nazýváme zdravotním pojištěním, není skutečné pojištění (není dobrovolné a jeho výše nezávisí na rizicích a plnění); ve skutečnosti se jedná o zdravotní daň (je povinná a její výše závisí na příjmech). Lidé se zdravým životním stylem dnes doplácejí na ostatní; skutečné pojištění naopak finančně motivuje k lepší životosprávě.
Nikdo by neměl být nucen se pojistit proti své vůli; každému by měl být umožněn opt-out ze státního zdravotnictví. Jakkoliv nesmyslné se nám takové rozhodnutí může zdát, je neetické kohokoliv nutit žít podle našich představ.
České zdravotnictví by mělo být transformováno ze socialistického na skutečně volnotržní (tedy bez regulací a licencí; ne jako třeba v USA). Dostupné služby by sice závisely i na finančních možnostech pacientů; výrazně by se však urychlilo zkvalitňování péče v celém systému (tedy i pro chudé), a lidé by nemuseli jako dnes zbytečně umírat třeba v důsledku dlouhých čekacích dob na vyšetření způsobených nedostatkem zdrojů.