NE Urza k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Dopravní infrastrukturu by měli platit ti, kdo ji využívají; v závislosti na tom, jak moc ji využívají. Neměla by být financována ze státního rozpočtu.

Pohonné hmoty by neměly podléhat extrémnímu (dnes asi dvoutřetinovému) zdanění; peníze by měly zůstat lidem. Dopravní infrastrukturu bychom neměli platit z daní; měla by být budována i udržována tržně na základě nabídky a poptávky – lidé by za ni pak platili podle toho, jak moc ji využívají.
Existuje – státem udržovaná – iluze, že v takovém případě by byla doprava dražší; ta teze však nedává smysl: Co dokáže z našich peněz zajistit stát navzdory své přebujelé byrokracii, korupci a klientelismu, to by zvládly i soukromé subjekty – a navíc ještě efektivněji.
Ani hromadná doprava by neměla být financována z kapes daňových poplatníků. To by mělo za následek posílení hojně využívaných tras.
Naopak provoz linek, které si na sebe nevydělají, znamená plýtvání zdroji. Proč má někde jezdit vlak či autobus, který přepravuje jen pár cestujících? Ti lidé se samozřejmě potřebují nějak dopravovat; a proto by vznikaly takové tržní alternativy, které dávají ekonomický smysl (cestující z malých vesnic by se například domlouvali na společné přepravě; nebo by vznikly soukromé linky zajišťované mikrobusy, osobními auty a podobně).