SENIOŘI k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Zastavit neúnosné zdražování bytů, více stavět sociální byty, podpořit bydlení pro mladé rodiny. Dotace EU čerpat v maximální míře a rozdělovat transparentně.

Chceme zastavit neúnosné zdražování bytů a nastartujeme výstavbu bytů sociálních. Dotace EU musíme čerpat v maximální míře a rozdělovat je transparentně. Ukončíme dotační byznys velkých a bohatých korporací, přesměrujeme veřejné dotace pro skutečně potřebné. Dotační politikou, která bude cílená pro naše podnikatele ve výrobě potravin, telekomunikací, technologií, ve zdravotnictví i ve vědě, budeme dotovat jen ty podnikatele, kteří nemají sídlo firmy v daňových rájích. Hlavním koordinátorem by mělo být Ministerstvo pro místní rozvoj v úzké spolupráci s krajskými úřady. Základem musí být dodržování transparentnosti výběrových řízení (včetně podlimitních) a zavedení účinného systému veřejného sledování zakázek od zadání až po realizaci. Ty následně sehrají nejdůležitější roli při rozdělování dotací. Budeme usilovat o podporu konkurenceschopnosti malého živnostenského, obecního a družstevního podnikání. Chceme prosazovat pravidla transparentního doložení skutečných majitelů společností, zejména těch, které čerpají dotace.