SENIOŘI k tématu Zdravotnictví

Zdravotnická péče musí být kvalitní a dostupná! Prosazujeme posílení kvality zdravotnické péče, její modernizace. Zdraví nesmí být objektem byznys plánů.

SENIOŘI 21 budou ve zdravotnictví prosazovat trvalý růst kvality a dostupnosti. České zdravotnictví je podfinancované, vydává pouze 1,8 % HDP proti zemím OECD, kdy vyspělé země dávají až dvojnásobek. Dlouhodobě se neřeší úbytek profesí, o které se snižuje zájem, jako je revmatologie, radiologie, pediatrie a další specializace, na které je potom čekací doba k vyšetření i tři měsíce. Také plánované operace jsou neúnosně dlouhé a dají se zkrátit lepší organizací práce v nemocnicích. V oblastech kolem hranic s Rakouskem a Německem jsou lékařské obory velmi obtížně dostupné a třeba zubaři jsou zaměřeni na německy mluvící klientelu. Musíme se zasadit o posílení studentů lékařských fakult a zabránit jejich odchodu do zahraničí. K tomu povedou lepší platové i pracovní podmínky, méně byrokracie i lépe vybavené nemocnice. U nás se snaží většina koncentrovat do velkých měst a na prestižní pracoviště. Budeme se snažit i o stabilizaci středního zdravotnického personálu a podporovat jejich růst i zázemí. Mladí zdravotníci musí mít adekvátní plat, možnost bydlení pro rodinu i čas na vzdělávání. Budeme usilovat o rozvoj bez toho, aby se se zdravím obchodovalo a stal se z něj byznys pro vyvolené.