SENIOŘI k tématu Kultura

Kulturu nesmí ovládat byznys, jinak skončí jako nástroj kratochvíle vrstvy oligarchů. Péče o kulturní dědictví se neobejde bez racionální podpory státu.

SENIOŘI 21 budou prosazovat navázání kultury na historické kořeny hlavních částí, jako je české divadlo, hudba, kinematografie, ale i náboženství. První divadlo na světě, kde bylo elektrické osvětlení, bylo v Brně (T. A. Edison vypracoval projekt). Česká hudba vychází ve světské hudby středověku, přes panské dvory až ke vztahu střední Evropy. Naše hnutí podporuje všechny formy kultury (i náboženství, k jehož různým formám se hlásí pětina obyvatel České republiky) a zdůrazňuje její dostupnost pro všechny. Ceny vstupenek na kulturní akce se stále zvyšují a dosahují pro seniory často nedostupných částek. Stát kulturu dotuje, je otázkou, jestli vždy účelně. Je třeba oddělit soukromou sféru od státní a podle toho rozdělovat finance. Prostředky vložené do kultury musí státní instituce kontrolovat a vyhodnotit jejich využití. Naše hnutí odmítá multikulturalismus, který je národu cizí, jeho násilnou integraci propagovanou částí politiků a související s hrozbou imigrace. Stejně tak pronikání cizích slov jako podcast, cool, free, šopovat (kterým senioři často ani nerozumí) je třeba vynechat a vrátit se našemu krásnému rodnému jazyku. Zde vidíme velký vliv rodiny, školy, rozhlasu a televize.