PRAMENY k tématu Státní finance

Ekonomika dluhové pasti pro stát, firmy i občany. Nárůst inflace, přehřátý realitní trh, ztráta konkurenceschopnosti v prostředí „vlády“ nadnárodních korporací.

Státní a veřejné finance vyžadují hlubokou strukturální změnu, současný trend zadlužování je neudržitelný. Vytvářejme podmínky pro skutečnou hospodářskou a sociální stabilitu země. Prosazujeme: udržení vlastní měny a hotovosti jako nástroje řízení ekonomiky; zjednodušení daňové soustavy, aby byla srozumitelná, transparentní a motivovala k odpovědnému chování fyzických i právnických osob; zabránění daňovým únikům a vyvádění finančních prostředků z naší ekonomiky; maximální svobodu a odpovědnost regionům a obcím; minimálně vyrovnané veřejné rozpočty; změnu rozpočtového určení daní přesunutím podstatné části příjmů ze státu na regiony a obce podle nových kompetencí spojených s politickou i ekonomickou decentralizací; zásadní změnu insolvenčního zákona; omezení nebo zrušení nenárokové dotací jako zdroje korupce; systémovou změnu důchodového systému podporující a udržující maximální počet aktivních obyvatel, nikoliv však cestou přijímání migrantů. Jediná daň z kapitálu nahradí všechny ostatní daně, kdy výběr daní i rozdělování musí být zcela transparentní. Hledejme společně nejlepší řešení pro naše občany a firmy.