PRAMENY k tématu Průmysl a obchod

Upřednostňování zájmů nadnárodních korporací před zájmy státu. Záměrná likvidace státních podniků. Malá podpora tuzemských podnikatelů ze strany státu.

Konec upřednostňování zájmů nadnárodních korporací nad zájmy České republiky, tuzemských podniků a podnikatelů. Zájmy České republiky a jejich občanů musí být na prvním místě. Nesystematické subdodavatelské předávání zakázek vede ke kolonizaci České republiky a prodražování veřejných zakázek. Naším cílem je přestat danit příjmy, zisky a majetek, ale začít danit finanční kapitál s velmi nízkou denní sazbou. Vše se zpřehlední, narovnají podmínky a eliminuje se jakákoliv možnost daňových úniků. Nechceme být nikoho kolonií. Prosazujeme: přesměrování vládních pobídek a garancí na podporu domácího podnikání; vytváření a podporování inovačních center propojujících inovativní nápady, technologie a kapitál s cílem zajistit produkci výrobků s vysokou přidanou hodnotou uplatnitelných na zahraničních trzích; posílení možností obcí a regionů ovlivnit rozsah a podmínky investic; snížení administrativní zátěže pro všechny, aby podnikání bylo podporováno, nikoliv likvidováno byrokracií; zrušení dotací ničících tržní prostředí; vytvoření hospodářské soběstačnosti České republiky. Ve všech resortech spolupracujeme a stále hledáme nejlepší řešení spolu s odborníky a veřejností.