Volný blok k tématu Kultura

Kultura má povznášet lidského ducha. Podpoříme rozvoj ZUŠ, ochotníky a národní folklor. Přijmeme novelu zákona o ČT a jazykový zákon. Zakážeme výstavbu mešit.

Veřejnoprávní média patří občanům
Nikoli těm, kdo v nich pracují. Přijmeme novelu zákonů
o veřejnoprávních médiích – České televize, Českého rozhlasu a České tiskové kanceláře – a vymezíme tak rozsah veřejnoprávní služby.

Ochotnictví stmeluje obce a je nezastupitelné
Podpoříme naopak rozvoj základních uměleckých škol, které jsou celosvětovým unikátem. Zrušíme Státní fond kultury ČR a Státní fond kinematografie. Stát nemá podporovat profesionální umění, ale především ochotníky či amatérské hudební soubory a národní folklor.

Čeština je klíčové dědictví po našich předcích
O její přežití museli bojovat. Zasadíme se proto o přijetí ústavního jazykového zákona, který zakotví češtinu jako jediný státní jazyk. Čeština bude jazykem kvalifikačních prací na českých vysokých školách, včetně prací habilitačních, aby byl zajištěn kontinuální rozvoj české vědecké terminologie ve všech oblastech lidského poznání.

Stát a církve
Součástí kultury je vztah státu a církví. ČR dokončí dosud neuzavřený konkordát mezi státem a Vatikánem. Podpoříme spolupráci obcí a církví na údržbě církevních staveb. Zákonem zakážeme výstavbu nových mešit a minaretů a podporu financování mešit na českém území ze zahraničí.