Volný blok k tématu Průmysl a obchod

Jedno ministerstvo místo čtyř. Zrušíme investiční pobídky a zastavíme plýtvání našimi penězi. Chceme jádro, ne solární barony. Chceme spolupráci místo sankcí.

Šetříme na úřadech, ne na lidech

Ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo dopravy, ministerstvo zemědělství a ministerstvo pro místní rozvoj sloučíme do jednoho ministerstva hospodářství, které bude tyto oblasti koordinovat.

Zcela zrušíme veškeré investiční pobídky, jejich efektivita je nízká
a vytvářejí neférové podmínky a prostor ke korupci. Zrušíme vládní agentury, jako je CzechInvest, CzechTourism nebo CzechTrade. Zrušíme všechny mimorozpočtové fondy.

Energetika

Podpoříme dostavbu jaderných elektráren. Nedopustíme, aby se naše energetika stala předmětem geopolitického boje. Zrušíme veškeré dotace na podporu alternativních energetických zdrojů. Ve Sněmovně zřídíme vyšetřovací komisi k podpoře alternativních zdrojů energie.

Mezinárodní obchod

Odstoupíme od stávajících hospodářských sankcí a nepřipustíme nové hospodářské sankce. Poškozování českých výrobců musí skončit.

Budeme usilovat spolu s Velkou Británií o obnovení původního významu Evropského sdružení volného obchodu. ESVO je součástí jednotného trhu EU.