PirátiSTAN k tématu Covid-19

Po všem tom trápení s covidem-19 stát pořád nemá efektivní systém pro pružné zvládání pandemie. Vybudujme ho a skoncujme s plošnými omezeními.

Ani po roce pandemie stát nedisponuje sítí výkonných orgánů, které by umožnily zvládat pandemii a minimalizovat náklady na životech, zdraví a v ekonomice. Výsledkem je nutnost plošných opatření. My víme, jak to změnit a v případě rizika včas předcházet pandemickému stavu.
Vybudujeme a udržíme dostatečnou kapacitu trasování a pomoci při pandemii – základ na KHS, k tomu obdoba „rezerv“ z řad policistů, vojáků, úředníků a dobrovolníků se schopností rychlého znásobení potřebné kapacity. V případě pokračující pandemie okamžitě definujeme a realizujeme základní a neprodlené kroky k masivnímu testování a navýšení kapacit pro efektivní trasování. Připravíme scénáře a plány pro případ další vlny koronaviru či potřebu upravené vakcíny a připravíme pro ně záložní kapacity. Rozšíříme funkčnost aplikace eRouška pro dobrovolnou kontrolu karantény, což uspoří kapacity související s kontrolami.
Výsledkem bude stát, který při zdravotním ohrožení obyvatel bude mít odborné zázemí schopné rychle navrhnout účinná a potřebná opatření. V případě potřeby bude také schopen rychle zprovoznit robustní systémy trasování, testování a očkování.