PirátiSTAN k tématu Zdravotnictví

Zkraťme pacientům cestu k léčbě a doktorům šetřeme čas. Podpořme preventivní péči a dejme do rukou pacientů kontrolu nad jejich zdravotními daty.

Naše vize je kvalitní zdravotní péče dostupná pro všechny občany, co nejblíže jejich domovům. Dostupnost a kvalita bude systematicky sledována, vyhodnocována a podporována účelným financováním a vytvořením lepších pracovních podmínek pro zdravotníky. Odstraníme přebujelou byrokracii, která do moderního zdravotnictví nepatří. Zdravotní péče bude dostupnější i díky kratším čekacím lhůtám na operace. Přístup k lékařským záznamům bude důkladně zabezpečený a kvalita zabezpečení bude průběžně kontrolována. Pomocí chytrého propojení dat se sníží administrativa, zdravotníci budou pečovat a léčit, ne papírovat. Pacientům i lékařům usnadníme proces léčby. Zajistíme možnost doručení léků na předpis pacientům domů i při zachování dostupnosti lékárenských služeb a připravíme odpovídající úhrady nákladově efektivních telemedicínských zdravotních služeb.
Preventivní programy pro fyzické i psychické zdraví budou srozumitelné, přehledné a snadno dostupné. Duševní zdraví musí být prioritou a péče o duševní zdraví, nikoliv stigmatem. Prevence a dostatečná síť pomoci povede ke snížení počtu a délky hospitalizací a rychlejšímu zotavení.