ANS k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Takzvané dotace EU jsou pouhým přerozdělováním části peněz, které jsme tam my sami poslali. ČR na členství v EU prodělala nejvíc. Jsme zadluženým krmelcem EU.

Od roku 1989 se ČR dostala z pozice rozvinutého průmyslového státu do role kolonie západních zemí, především pak Německa, a byla dokonce oficiálně přeřazena – s ohledem na úroveň výroby, výsledky, úroveň mezd, platů a důchodů obyvatel, jakož i na odevzdané vlastnictví nerostných zdrojů a přírodního bohatství – americkou bankou J.P. Morgan mezi rozvojové země.
Nemá-li zkolabovat ekonomický systém u nás v důsledku našeho přechodu počátkem 90. let minulého století v rámci tzv. washingtonského konsensu na – od počátku chybný – ekonomický model, má-li se zvednout životní úroveň našich občanů, máme-li vůbec začít dohánět životní úrovní srovnatelné západní země a máme-li být schopni čelit problémům, které s sebou přináší průmyslová revoluce 4.0, je třeba změnit celý ekonomický model u nás, a to v rámci celkové systémové změny, která je nutná.
Jde o postup, jak přestat být cizí kolonií a rozvojovou zemí. Tato změna není možná při našem setrvání v EU, neboť nás svými omezujícími předpisy, pravidly a dalšími nástroji dostala přesně do pozice, kde nás potřebovala mít. K tomu všemu nás uplácí z našich vlastních peněz, protože do EU platíme celkově 5x víc než od ní v podobě dotací dostáváme.