OtČe k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Zrychlení výstavby dálnic a obchvatů s důrazem na cenu a kvalitu. Eliminovat přetíženou kamionovou dopravu. Podpora využití železniční dopravy.

Zrychlit výstavbu dálniční sítě a dopravních obchvatů jednotlivých měst. Nedopustit opakující se účelové protahování výstavby, její zdržování či dokonce blokace ze stran malých skupin nebo jednotlivců. Uvědomujeme si, že dálniční síť nejen zrychluje a zefektivňuje přepravu, ale zároveň zvyšuje bezpečnost dopravy. Vzhledem k naší poloze jsme strategickou tranzitní zemí, která se bez kvalitní dálniční sítě neobejde. S tím také souvisí pravidelné a důkladné kontroly přetíženosti kamionové dopravy, která devastuje povrchy našich vozovek. Je třeba zvýšit sankce za tyto prohřešky, a to do takové míry, při které se už zahraničním dopravcům nevyplatí před hranicemi s ČR překládat náklad ze dvou vozu do jednoho, který pak pokračuje po našem území. Neexperimentovat s použitými materiály při výstavbě silnic a dálnic, ale brát si příklad z těch zemích, kde se dlouhodobě osvědčily zvolené technologie a materiály. Příkladem nevhodného výběru je hradecká dálnice, kde betonový podklad neplní požadovaná očekávání ve své životnosti. D1 a její nekonečná rekonstrukce je také kapitola sama o sobě, ale tolik prostoru zde nemáme.