Levice k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zelená ekonomika výhodná pro všechny. Sociálně orientovaný program reakce na změnu klimatu. Zemědělství jako součást krajiny a životního prostředí.

Změna klimatu je největší výzvou naší doby. Lidé to ví, politici to stále přehlížejí. Jsme pro rychlou transformaci našeho hospodářství na ekologicky udržitelné. Chceme ekologickou daňovou reformou odvíjející se od uhlíkové stopy znečišťovatelů.

Pro přechod k bezemisní ekonomice bude zřízen klimatický fond z poplatků z těžebních činností a výroby tepla z fosilních zdrojů, výtěžků z aukcí povolenek, dividend ČEZ, spotřebních daní na paliva i z evropských dotací.

Zřídíme fond tranzice pro vytvoření „zelených“ pracovních míst pro oblasti zasažené utlumováním těžby fosilních paliv. Nikoho nenecháme na holičkách.

Jsme proti privatizaci státního podílu ČEZ, subvencím těžby fosilních paliv, prolomení územních limitů těžby uhlí a prospekci břidličného plynu.

Přizpůsobíme dotace chovatelům i zdanění výrobců potravin jejich ekologickým dopadům. Zrušíme „zelenou naftu“ a podporu pěstování biopaliv první generace. Podpoříme využití efektivnějších energetických plodin a biomasy.

Dopadům změny klimatu na krajinu (sucho, povodně) budeme čelit zadržováním vody v krajině, šetrnějšími polnohospodářskými postupy, výsadbou odolnějších porostů, zejména listnatých dřevin (ne smrkových monokultur).