Levice k tématu Zdravotnictví

Zdravotní péči dostupnou všem. Nejlepší podmínky pro práci zdravotníků. Nechceme doplatky na předepsanou zdravotní péči, zavírání malých nemocnic a pohotovostí.

Státem garantovanou kvalitní a dostupnou zdravotní péči pro všechny a všude.
Nerušit interní lůžková oddělení. Síť nemocnic s akutní péčí doplnit pracovišti pro dlouhodobě nemocné a pro geriatrické pacienty. Sjednotit systém zdravotních a zdravotně sociálních služeb.

Veřejné výdaje musí počítat s demografickým vývojem a se stárnutím zdravotníků. Jejich nedostatek se již projevuje v určitých regionech a u některých specializací.

Odchod lékařů do ciziny probíhá nejen kvůli platovým podmínkám, ale i kvůli tamní lepší organizaci a systému vzdělávání. Sestry nelze motivovat jen zvyšováním platů, ale i zlepšováním pracovních podmínek.

Zdravotní pojišťovny musí zefektivnit proces úhrady nových léčiv, jejich hospodaření musí být pravidelně auditováno.

Zřídit ústřední správní orgán ochrany veřejného zdraví a posílit jej personálně, materiálně i finančně.

Podporujeme programy na podporu fyzické aktivity v každém věku, správného životního stylu, ozdravných pobytů, edukačních projektů. Podporujeme hrazení očkování proti vybraným infekčním chorobám zdravotními pojišťovnami.

Chceme posílit podporu vědy a výzkumu pro zdravotnictví.