Levice k tématu Stav demokracie v ČR

Demokracii je potřeba rozšířit a prohloubit. Veřejnoprávní media musí být nezávislá, ale pod přísnou kontrolou. Odpor proti všem formám útlaku je samozřejmostí.

Žijeme v omezené demokratické společnosti. Většinu života chodíme do práce, nad kterou nemáme žádnou kontrolu. Takový stav považujeme za dlouhodobě neudržitelný a prosazuje rozšíření demokracie na pracoviště a do škol.

Chceme, aby lidé společně utvářeli svá pracovní a studijní prostředí. Zkušenosti ukazují, že čím více skutečného rozhodování lidé mají, tím více se o prostředí, ve kterém žijí a pracují, zajímají. Jednoznačně podporujeme závazná referenda.

Skutečná demokracie se neobejde bez kvalitních veřejnoprávních medií. Jsme pro nezávislost ČT a ČRo, ale zároveň nesouhlasíme s často jednostranným zpravodajstvím a publicistikou, které obě tyto instituce produkují. Proto podporujeme posílení veřejné kontroly a odpovědnosti např. pravidelným zveřejňováním podrobných zpráv o vyváženosti. Podporujeme také posílení mediální výchovy a kritického myšlení.

Jednoznačně se stavíme proti rasismu, xenofobii a všem dalším formám útlaku. Věříme, že nikdo nemůže být svobodný, dokud nebudeme svobodní všichni.

Proti terorismu se musí bojovat rozvojem a zvyšováním životní úrovně, nikoli bombami a vojenskými intervencemi. Lidé, kteří mají životní perspektivu, málokdy volí cestu teroristy.