MZH k tématu Spravedlnost a stav justice

Neobnovení Čech, Moravy a Slezska po roce 1989, a naopak obnovení „gottwaldovských“ krajů v roce 2000, patří k největším nespravedlnostem současnosti.

Symbolem současného nespravedlivého stavu je i fakt, že Ústavní soud ČR, garant nejvyšší spravedlnosti ve státě, sídlí v budově Moravské zemské sněmovny, tolik chybějícího zemského parlamentu, nejvyššího orgánu moravské samosprávy. To, v kombinaci s administrativním zrušením Moravy totalitním režimem a jejím neobnovením demokratickým režimem, působí na mnoho obyvatel Moravy jako obří nespravedlnost. Taktika promlčet se o tomto tématu do zapomnění, popř. zaměňovat spravedlivý požadavek na obnovu zemské samosprávy za nacionalismus a separatismus, je krutá a dlouhodobě nebude fungovat. Bez obnovení zemských samospráv nebude stát ČR na dostatečně pevných základech, nebude spravedlivým státem pro všechny své občany.

Musí platit rovnováha práv a povinností. Vrchní soudy nahraďme zemskými a dejme jim tak symbolickou váhu a autoritu.