MZH k tématu Obrana a bezpečnost

Budeme iniciovat vznik evropské armády – Evropa musí dokázat ochránit svou nezávislost před mocnostmi. Spolupracujme v rámci NATO.

Nežijeme v bezpečném světě, již jsme v tzv. hybridní válce. Základní povinností státu je zajistit bezpečí svých občanů, přičemž suverenita menších států typu ČR se může přes noc změnit v iluzi, jak jsme se mohli přesvědčit v letech 1938, 1939, 1948 nebo 1968. Proto je nutné chránit společné hodnoty, z nichž svoboda je na prvním místě, a to ruku v ruce se spojenci se stejnými či podobnými hodnotami, tedy především s evropskými partnery z EU. Zároveň stavějme i na našem bezpečnostním ukotvení v Severoatlantické alianci. Nemůžeme být „černými pasažéry“ a pouze brát, musíme aktivně převzít svůj díl odpovědnosti. Silnou zbraní v tzv. hybridní válce je kvalitní všeobecné vzdělání občanů a spravedlivé uspořádání vlastního státu.