Zelení k tématu Covid-19

Fungující stát musí zajistit připravenost a odolnost proti pandemii i dalším hrozbám.

Problém koronaviru není zdaleka za námi. Už nesmíme opakovat přístup vlády, která odmítala levná a účinná řešení a následně musela zavádět drahý lockdown. Posílíme investice do výzkumu nových mutací covid-19, trvalou dostupnost testování a expertní rozhodování v případě návratu problémů spojených s koronavirem, například v podobě nutnosti dalšího kola očkování. Musíme podpořit dostupnost vakcín a zdravotnického materiálu mimo nejbohatší země světa, abychom se skutečně dokázali zbavit pandemie covid-19. Pandemie musí vést k přehodnocení toho, jak u nás fungují hygienické stanice. Je potřeba je transformovat v moderní, digitálně propojené instituce, které budou aktivně předcházet problémům veřejného zdraví a budou mít kapacitu i erudici profesionálně organizovat nutná opatření.