Zelení k tématu Státní finance

Chceme moderní stát založený na ekologicky a sociálně udržitelné daňové politice.

Koronakrize ukázala, že mnohé oblasti naší ekonomiky nefungují správně. Klimatická krize na ni bude působit ještě větší silou. Stále více lidí si uvědomuje, že neomezený růst nevede ke spokojené a udržitelné společnosti, ale k závažným sociálním a environmentálním problémům. Proto musíme změnit systém našeho hospodářství, včetně toho, na co se zaměřuje a jak funguje, a vrátit veřejné rozpočty do rovnováhy. Našim cílem je, aby do systému každý přispíval spravedlivě. Chceme snížit daňové zatížení práce, včetně odvodů, a to především u nízkopříjmových zaměstnanců. Kvůli odvodům dnes nejnižší příjmy daníme relativně nejvíce. To vytváří podhoubí pro práci na černo a znevýhodňuje částečné úvazky.

Napravíme rozvrácené veřejné finance. Obnovíme míru zdanění na úroveň, která byla do roku 2019, včetně návratu původní výše zdanění nafty, a zrušíme některé výjimky. Dlouhodobě stabilní veřejné finance jsou základ, bez kterého můžeme na rozvoj ekonomiky zapomenout. Chceme posílit daňovou progresi včetně odvodů, omezit daňové úlevy u kapitálových příjmů jen na drobné investory a hledat nové zdroje např. v majetkových daních. Budeme bojovat s daňovými ráji i s platovou nerovností žen a mužů.