Zelení k tématu Stav demokracie v ČR

Chceme v ČR vyspělou a funkční demokracii založenou na spravedlivějším zastoupení všech společenských vrstev i skupin a pluralitě ve veřejném prostoru.

Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. To je nutné opakovat, dokud náš stát nebude tak vyspělý, aby byl schopen pomoci každému, kdo se ocitne v situaci, ve které jsou jeho práva a důstojnost ohroženy. Zelení usilují o demokratičtější zastoupení, větší participaci a vyšší zastoupení žen v politice. Vyrovnanější zastoupení žen a mužů v politickém a veřejném rozhodování může díky zahrnutí různých životních zkušeností obohatit rozvoj demokratické společnosti a zvýšit kvalitu života jak žen, tak mužů. Kvůli spravedlivější demokracii prosazujeme snížení uzavírací klauzule na 3 % u voleb do Poslanecké sněmovny a její zrušení při volbách evropských a komunálních, kde je naprosto zbytečná. Alternativní volba druhé strany bude lépe zrcadlit skutečné preference voličů, podporujeme také zavedení konstruktivního vyjádření nedůvěry vládě po vzoru Německa. Zavedeme finanční strop na výdaje za předvolební velkoformátovou reklamu. Posuneme parlament do 21. století, zavedeme online přenos jednání výborů, zpřehledníme stenozáznamy a záznamy o hlasování. Budeme regulovat lobbing a zavedeme opatření na ochranu oznamovatelů korupce.