ČSSD k tématu Školství, sport, věda a mládež

Uzavření škol, kroužků a sportovních oddílů se již nesmí opakovat. On-line výuka ani nasazení rodičů není náhradou za osobní kontakt s učiteli a spolužáky.

Zcela klíčová je dostupnost kvalitního vzdělání na všech stupních a zásadní odmítnutí jakýchkoli pokusů o zavedení školného. Dostupné vzdělávání znamená, že i v menších obcích mají děti mateřskou školu a první stupeň základní školy.

V postcovidové době zajistíme žákům, studentům i učňům nabídku bezplatných doučovacích aktivit v oblastech, ve kterých budou potřebovat největší pomoc. Ať už půjde o jednorázové vzdělávací akce typu škol v přírodě, víkendové semináře nebo dlouhodobé doučovací programy, nabídneme pomoc pod vedením zkušených pedagogů na individuální bázi i v malých skupinách. Pro všechny děti z nízkopříjmových rodin zajistíme bezplatný počítač či tablet. Rozhodnutí o propůjčení elektronického zařízení ze sociálních důvodů bude na řediteli školy.

Vytvoříme model propojení zájmových aktivit a vzdělávání, aby vzdělávání nebylo na úkor sportu, pohybových aktivit nebo jiných zájmů a naopak. V rámci výuky by žáci měli vytvořena tzv. zájmová okna z oblasti sportu, pohybových aktivit, umění atd.

Vysokoškolské vzdělání díky nám zůstane bezplatné. Chceme, aby ale bylo i reálně dostupné pro ty, kteří mají ke studiu předpoklady, ale nemají na ně dostatečné finanční prostředky.