ODA k tématu Průmysl a obchod

Chceme prosadit snazší podnikání pro všechny. Podnikatelé vytváří pracovní místa 

Chceme prosadit snazší podnikání pro všechny. Podnikatelé vytváří pracovní místa. Úspěšný podnikatel má spokojené zaměstnance a ti jsou spokojenými občany. Prosadíme snížení daní pro firmy na 15 %, které budou moci ušetřené prostředky investovat do svého dalšího rozvoje a budou mít větší motivaci řádně odvádět daně v České republice. Jsme pro omezení dotací, které pokřivují podnikatelské prostředí. Chceme menší přerozdělování ze strany státu, ponechání více peněz v rukou podnikatelů a občanů. Naším cílem je zjednodušení administrativní zátěže pro podnikatele a urychlení práce úřadů. Podporujeme projekt Elektronizace státní správy a prosazujeme snížení počtu kontrol ze strany státních úřadů. Chceme přesvědčit občany, že jim zavedení eura přinese evropské platy.