ČSSD k tématu Zahraniční politika

Chceme Evropu aktivně utvářet a měnit, proto musíme být v jádru. Budeme bránit vytváření dvojích standardů pro „bohaté“ a „chudé“ členy EU 

V posledních letech zažíváme v Evropě a jejím sousedství velké otřesy a období neklidu. Naši občané se však nemusejí bát.

Náš stát se stará o svou obranu i zajištění vnitřní bezpečnosti. Pracujeme na tom, aby Česká republika byla schopná souhrnně a moderně zvládat současná rizika. Proto je třeba, aby byla naše zahraniční, obranná a bezpečnostní politika co nejvíce propojená.

Ctíme základní principy: pravidla se musejí dodržovat, spravedlnost je třeba vymáhat, nepřipustíme hru na privilegované a podřadné, a to ani v případě občanů před soudy, ani mezi státy v Evropské unii.

V diskuzi o budoucnosti Evropské unie zastáváme jasný postoj – chceme spolupracující a sociální Evropu, která povede k reálnému sblížení životní úrovně členských států, bude společnou politikou bojovat proti sociálním nerovnostem a přinese prosperitu a bezpečí všem občanům Unie. Evropu chceme aktivně utvářet a měnit, proto musíme být v jejím jádru.

Video Zaorálek o vztazích ČR s Ruskem
video

Zaorálek o vztazích ČR s Ruskem

Zaorálek o vztazích ČR s Ruskem

Zaorálek, Štěpánek, Ženíšek, Sršeň, Benešík a Kupka o zahraničních vztazích ČR

Kupka, Štěpánek, Ženíšek a Zaorálek o směřování EU

Zaorálek o směřování EU

Zaorálek o referendu ohledně setrvání ČR v EU

Ženíšek, Šrámek a Zaorálek o uprchlických kvótách

Kupka a Zaorálek o uprchlických kvótách

Zaorálek o uprchlických kvótách

Zaorálek o prioritách zahraniční politiky ČR

Kandidáti o krizi v Katalánsku