Cesta k tématu Školství, sport, věda a mládež

Kvalitní celostní vzdělávání; změna způsobů financování; vrácení hodnoty učitelům; nižší administrativní zátěž; vyšší odpovědnost rodičů 

Celostní vzdělávání vede k poznávání a pochopení přirozeného řádu, morálky, dobrovolnému dodržování pravidel, protože jsou tato pravidla srozumitelná, jasná a smysluplná. Utváří tak hodnotový rámec společenství vedoucí k soudržnosti a spolupráci. Zajišťuje propojenost mezi vzděláváním a praxí.

Prosazujeme:
- výchovu dětí ke vzájemné spolupráci a úctě
- výchovu dětí k fyzické zdatnosti, realizaci talentů a darů, umění
- vyšší propojení učiva s každodenním životem (znalosti a dovednosti), přírodou, historií a kulturou
- další formy financování ve prospěch kvality výuky
- navrácení prestiže učitelské profesi a s ní související platové ohodnocení
- uvedení velkého množství škol a oborů do souladu s uplatnitelností na trhu
- návrat ke kvalitnímu učňovskému školství a jeho rozvoji
- vyšší propojenost vysokoškolského vzdělávání s primárním a aplikovaným výzkumem a praxí
- snížení administrativní zátěže ředitelů a učitelů škol
- zrušení povinné inkluze ve stávající podobě